Tiltrædelsesforelæsning for Professor MSO Lars Larsen

Titlen på forelæsningen er: Psykologien i Ældreomsorgen og Ældreomsorgen i Psykologien

06.03.2017 | Anne Øster Marcussen

Dato tor 23 mar
Tid 14:15 16:15
Sted Lokale 275 i bygning 1343 (Store Juridisk auditorium)

Efter forelæsningen vil Psykologisk Institut være vært ved en reception. 

Forelæsning / foredrag
18161 / i28