Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Specielt for VIP For eksterne lektorer

For eksterne lektorer

Hvem? - Hvad? - Hvor?

Nedenstående er en liste over hyppigt stillede spørgsmål i disse forandringstider på Psykologisk Institut. Listen vil blive opdateret løbende.

 • Ekstern lektor kontor
  Ekstern lektor kontor deles af de eksterne lektorer på Psykologisk Institut. Kontoret findes i bygning 1351 lokale 420. Adgang til kontoret kan fås ved henvendelse til Britta Drachmann Agerskov, tlf. 871 65795 eller mail: bdagerskov@psy.au.dk .

 • Dueslag på Psykologisk Institut
  Dueslagene findes i bygning 1340 lokale 134. Alle fastansatte (vip, tap, ph.d.) har eget dueslag. Emeritus deler et dueslag, hvilket også gælder for de eksterne lektorer. Fapia og biblioteket har også dueslag. Adgang til lokalet udenfor åbningstiden 9.00 – 14.00 sker ved brug af nøglekort.

 • Kontorartikler mv.
  Kontorartikler (kuglepenne, blokke, mappe, tavlekridt mv.) findes i bygning 1340 lokale 134. Adgang til lokalet udenfor åbningstiden 9.00 – 14.00 sker ved brug af nøglekort.

 • Kopiering
  Eksterne lektorer kan benytte print og kopi i printerrum 321 i bygning 1350. Eksterne lektorer er også velkomne til at benyttet instituttets kopist. Materiale lægges i lokale 231 bygning 1350. Materiale indleveret inden kl. 12.00 kan forventes færdigt 2. hverdag hefter efter kl. 16.00.

 • Mailinglister på Psykologisk Institut
  Der opereres med flere mailinglister på Psykologisk Institut. De er følgende:
  Som ekstern lektor vil du automatisk komme på mailinglisten over de eksterne lektorer.

 • AU Library - udlån og adgang
  Udlån fra AU Library sker ved anvendelse af lånerkort til AU Library/Statsbiblioteket. Bibliotekets åbningstider kan ses her http://samfundsvidenskab.au.dk/services/biblioteket/ Ønskes adgang til biblioteket udenfor bibliotekets åbningstid kontakt da bibliotekar Rita Jensen på rj@sam.au.dk.
 • Parkering i Universitetsparken
  Der kan parkeres rundt omkring i universitetsparken – men overhold færdselsreglerne – der går parkeringsvagter rundt.
 • Systemadgang – WAYF-login
  På Aarhus Universitet anvendes WAYF-login (Where are you from). Det er et login, som kan bruges til flere AU-systemer bl.a. Blackboard. Login fås via følgende link https://mit.au.dk
 • Booking af undervisningslokale og ændring af dette
  Booking af lokaler foregår via Mette Skovgaard Jespersen, mail: mette@psy.au.dk 

 • Studierelaterede spørgsmål
  De studierelaterede arbejdsopgaver er delt mellem instituttets administration og den centrale studieadministration BSS Studieadministration.
  Det er BSS Studieadministration, som har den direkte kontakt til de studerende.
 • Administrationen på instituttet har kontakten til censorformanden, underviserne og de eksterne lektorer.

 • Pædagogisk Grundkursus for eksterne lektorer
  Det er obligatorisk for alle eksterne lektorer at deltage i Pædagogisk Grundkursus for eksterne lektorer. I den forbindelse er din leder studieleder Helle Spindler. For yderligere information om grundkurset se http://cul.au.dk/kurser-og-workshops/paedagogisk-kursus-for-dvip/

 • Spørgsmål til løn/lønseddel
  Spørgsmål til løn/lønseddel rettes til Lønkontoret. Se mere og find bl.a. en oversigt over lønbehandlere på
  http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/

 • Spørgsmål til afregning af løntimer for eksterne lektorer
  Spørgsmål til afregning af løntimer rettes til Britta Drachmann Agerskov på tlf. 871 65795 eller mail bdagerskov@psy.au.dk
21329 / i28