42 millioner til Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning

Med 42 millioner fra Danmarks Grundforskningsfond i ryggen er Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning, CON AMORE, sikret endnu fem års forskning.

27.09.2013 | Tine Bagger Christiansen

CON AMORE har fået 42 millioner fra Danmarks Grundforskningsfond

Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning, CON AMORE, beliggende på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences har netop fået en forlængelse af deres bevillingsperiode på yderligere fem år af Danmarks Grundforskningsfond.

Bevillingen er på 42 millioner og har stor betydning for den videre forskning på centret. Som følge af bevillingen har centret nemlig flere muligheder, som blandt andet kommer ph.d.er og post.doc.er til gode. Professor og Centerleder på CON AMORE, Dorthe Berntsen uddyber:

”Vi er meget glade for de nye muligheder, det skaber for vores forskning, og for den store anerkendelse. Jeg synes, vi er nået langt på de første 3-4 år, og det er fantastisk, at vi nu får ro til at videreudvikle en række spændende projekter, samt påbegynde nogle helt nye blandt andet om dyrs erindringsevne og demensområdet hos ældre. Jeg glæder mig også over de muligheder, som forlængelsen skaber for et meget stærkt vækstlag i psykologi”.

Om CON AMORE
CON AMORE er et interdisciplinært forskningscenter, der har som formål at undersøge selvbiografisk hukommelse, som er den egenskab at kunne huske begivenheder i sin fortid og forestille sig mulige begivenheder i sin fremtid.

De fleste psykiske lidelser, så som depression, PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), fobier og borderline personlighedsforstyrrelse, involverer forstyrrelser i den selvbiografiske hukommelse og indgår i forskningen på CON AMORE. Men centret beskæftiger sig også med mange andre ting end psykiske lidelser, herunder erindringer hos menneskeaber, hos ældre og hos børn og kulturelle forskelle i erindringsprocesser. På centret deltager både voksne og børn helt ned til 1 år i undersøgelserne. Både eksperimenter, interviews, hjernescanninger og adfærdsobservationer indgår blandt metoderne.

Læs mere om Center on Autobiographical Research

Læs mere om Danmarks Grundforskningsfond

Fakta
Danmarks Grundforskningsfond kan give støtte i op til to gange fem år. Samtidig bidrager Aarhus Universitet med medfinansiering, f.eks. med lønninger til en del af forskerne. Efter de 5 eller 10 år indlejres centrene ved værtsinstitutionen, og det er meningen, at centrene herefter skal fortsætte ved hjælp af interne midler og andre eksterne midler end fondens.

Yderligere oplysninger:

Dorthe Berntsen

Professor Dorthe Berntsen
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Mail: dorthe@psy.au.dk
Telefon: 87165868

 

Forskningsnyhed