5,3 mio kr. til lektor Mia O´Toole: Det motoriske system i emotioner

Bevilling fra VELUX-fondens kernegruppeprogram til projekt om vores motoriske system.

01.10.2019 | Tine Bagger Christiansen

Mia Skytte O´Toole. Foto: AU Foto

Den måde vi står og går på er med til at guide vores oplevelse af verdenen og bestemme vores handlinger. Dette projekt vil undersøge:

1) om bestemte motoriske udtryk og bevægelser kan hjælpe mennesker til at tage hensigtsmæssig handling, dvs. handling som er i overensstemmelse med deres mål, og som er passende i den pågældende situation, og

2) hvad en sådan effekt på handling skyldes, dvs. hvad virkningsmekanismerne er.

En række eksperimenter på såvel raske mennesker som mennesker med psykiske sygdomme som angst og depression, skal på den måde give os viden om, hvordan vi kan bruge vores krop til at hjælpe os med at handle, som vi gerne vil. Dén viden er relevant både set fra et grundforskningsperspektiv, men i høj grad også fra et anvendt perspektiv, hvor den opnåede viden kan bruges til at optimere psykoterapi for lidelser som angst og depression. 

Læs mere om bevillingerne fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram.

Aarhus BSS, Bevillinger