nyhed

Mennesker og kulturer Offentligheden/ Pressen Medarbejdere Forskningsnyhed

5,7 millioner fra VELUX Fonden

Forskere fra Business and Social Sciences har modtaget 5,7 millioner fra VELUX Fonden til et forskningsprojekt, der sætter fokus på fænomenet ”Distribueret ledelse”. Der er tale om et tværfagligt forskningsprojekt med deltagere fra Institut for Statskundskab, Psykologisk Institut og Institut for Marketing og Organisation.

Med støtten fra VELUX Fonden skal forskerne undersøge, hvilken betydning ”distribuering af ledelse” har for større organisatoriske ændringer. Når ledelse distribueres, får medarbejdere indflydelse, samtidigt med at ledelsesopgaver fordeles, så man bedre anvender folks ressourcer.

I en forandringssituation kan medarbejdere være en vigtig drivkraft, men på den anden side også udgøre en friktion i forandringen. I forlængelse heraf vil projektet undersøge, om der er sammenhænge mellem forskellige ledelsesstile og medarbejdernes involvering samt også, hvilken betydning dette har for ledernes og medarbejdernes motivation og deltagelse i omstruktureringer og forandringsprocesser.

Projektet har en fælles ledelse bestående af de tre professorer John Parm Ulhøi fra Institut for Marketing og Organisation, Thomas Pallesen fra Institut for Statskundskab og Hans Jeppe Jeppesen fra Psykologisk Institut, hvoraf Hans Jeppe Jeppesen også er projektets koordinator.

Studiet gennemføres som et længere tværfagligt feltstudie inden for hospitalsområdet. Resultaterne forventes at have betydning for forberedelse og gennemførelse af større organisatoriske forandringer samt for udvikling af nye ledelsesinitiativer.

 

Kontakt:

Hans Jeppe Jeppesen
Professor, Psykologisk Institut, Business and Social Sciences
Aarhus Universitet
Mail: jeppe@psy.au.dk
Hjemmeside: http://au.dk/jeppe@psy
Direkte telefon: 8942 4987
Mobiltelefon: 28 99 22 98

 

Thomas Pallesen
Professor og institutleder, Institut for Statskundskab, Business and Social Sciences
Aarhus Universitet
Mail: pallesen@ps.au.dk
Hjemmeside: http://au.dk/pallesen@ps
Direkte telefon: 8942 1314

 

John Parm Ulhøi
Professor, Institut for Marketing og Organisation, Business and Social Sciences
Aarhus Universitet
Mail: jpu@mgmt.au.dk  
Hjemmeside: http://au.dk/jpu@mgmt
Direkte telefon: 8948 6459
Mobiltelefon: 26 18 83 29

Oops, an error occurred! Code: 2021120106401921049303