nyhed

Forskningsnyhed

Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris til Jesper Aagaard

Jesper Aagaard, Psykologisk Institut, er en ud af fem modtagere af dette års ph.d.-pris.

Foto: Claus Sjödin - CSPress.dk

Forskningsfonden kan for 16. gang præsentere et felt af prismodtagere, som på hver deres måde har bedrevet forskning af enestående høj kvalitet. En af modtagerne kommer fra Psykologisk Institut, nemlig Jesper Aagaard, der har anvendt en postfænomenologisk begrebsramme som grundlag for studier i relation til digitale læremidler og unges teknologivaner

Udover ham er der fire øvrige modtagere, der hver især får 50.000 kr. som anerkendelse for deres forskning og formidlingen af den.

Universitetet og Forskningsfonden har i fællesskab udvalgt de bedst egnede. Og ikke blot er deres afhandlinger vurderet som fremragende, udvalget har også kigget på den måde, prismodtagerne mere overordnet har gennemført deres forskeruddannelse på.

ET NYT PERSPEKTIV PÅ DIGITAL DISTRAKTION I KLASSEVÆRELSET 
PÆDAGOGISK PSYKOLOGI
Da psykolog Jesper Aagaard under sit kandidatstudium arbejdede som studenterinstruktor, oplevede han, hvordan han undertiden fik konkurrence fra Facebook, altså om opmærksomheden blandt de ellers så disciplinerede psykologistuderende. Nu har han med sit ph.d.-projekt bidraget til en mere detaljeret forståelse af, hvilke dynamikker, der er på spil i sådan en situation.

”Når man inden for pædagogisk psykologi har beskæftiget sig kritisk med teknologi i klasseværelset, har det i den hidtidige forskning drejet sig om multitasking. Det begreb er jeg gået ret kritisk til. Jeg vil hellere tale om distraktion,” siger han.

Hidtil har der ikke været meget fokus på denne skelnen. Jesper Aagaard har derfor selv udviklet et begrebsapparat omkring digital distraktion. I den sammenhæng trækker han ikke mindst på filosofisk tankegods fra postfænomenologien.

Med afsæt heri udførte Jesper Aagaard tre empiriske studier lagt an som henholdsvis deltagerobservation og kvalitative interviews blandt elever i en gymnasieklasse. Studierne afslører en hel del om den dragende magt, som særligt de sociale medier kan have. Og hvordan teknologivaner kan påvirke kvaliteten af både læring og social interaktion. 

Stort til lykke til Jesper Aagaard!

Oops, an error occurred! Code: 202201270539313aac5b66