nyhed

Forskningsnyhed Aarhus BSS Priser

Cand.psych., Ph.D. Majse Lind modtager Dansk Psykolog Forenings Juniorforskningspris 2020

Ph.D. Majse Lind, Psykologisk Institut, som lige nu arbejder som post doc i USA, har netop fået Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris.

Majse Lind. Foto: Privat

Cand. psych., ph.d. Majse Lind modtager Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris for sin forskning inden for klinisk- og kognitionspsykologi, mere specifikt narrativ identitet i forbindelse med borderline personlighedsforstyrrelse.

Majse Lind modtager Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris for sin forskning inden for klinisk psykologi og kognitionspsykologi, hvor hun på original vis har undersøgt narrativ identitet hos indlagte unge med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) og bl.a. har fundet, at usammenhængende narrativer præger personer med BPD træk allerede i ungdomsårene, samt at psykoterapi er forbundet med en øget mestringsfølelse i den narrative identitet. Hendes resultater peger på, at det narrative perspektiv bør medtænkes i interventioner til unge for at mindske risikoen for udvikling af BPD i voksenalderen.

”Formålet med Dansk Psykolog Forenings forskerpriser er at sætte fokus på og fremme kvalitets- og forskningsbaseret udvikling inden for det psykologfaglige felt. Det gør mig utroligt stolt at se de dygtige forskerspirer være med til at skabe vigtig ny viden om psykologiens bidrag til det gode liv og samfund”, siger formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen og fortsætter:

”Majses forskning kaster både nyt lys på BPD diagnosen og på behandlingsmulighederne og er med til at styrke kvaliteten i psykologernes arbejde.”

Bedømmelsen
Vinderen af Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris 2019 er blevet udvalgt af et enstemmigt bedømmelsesudvalg på baggrund af følgende fire kriterier, som vinderen skulle leve op til.

Majse Lind lever til fulde op til kriterierne ved at have:

·         bidraget særligt til afdækningen af et strategisk vigtigt praksisområde for psykologer

·         bidraget særligt til udviklingen af psykologi som videnskab

·         bidraget særligt til udvikling af kvalitet i psykologernes praksis

·         anvendt en original tilgang til psykologisk forskning

Majse Linds forskning bidrager til et vigtig praksisområde for psykologer, fordi borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) er en ressourcekrævende diagnose, der ofte kræver mange års behandling. Hun viser stor originalitet ved at være den første til at undersøge, om forstyrrelser i selv- og anden-forståelse kommer til udtryk i måden, mennesker med BPD konstruerer deres egen og forældres narrative identitet. Hendes forskning peger også på, at psykoterapi er forbundet med øget mestringsfølelse i den narrative identitet, hvilket tyder på, at narrativ identitet fortjener mere opmærksomhed i terapiforskningen.

Majse Lind har udgivet en lang række artikler i internationale tidsskrifter, har opnået to postdoc -stillinger ved anerkendte amerikanske universiteter og har modtaget en forskningspris. Hun leder desuden en gruppe internationale forskere, der arbejder for, at narrativ identitet skal medtænkes i fremtidig diagnosticering og konceptualisering af personlighedsforstyrrelse (heriblandt ICD-11).

Majse Linds tilgang er original og kaster nyt lys på BPD diagnosen, dens udvikling og på relevante behandlingsmetoder, hvilket bidrager til en styrket kvalitet i psykologernes praksis.

Majse Lind bedriver nytænkende forskning med imponerende international gennemslagskraft, det vidner om et stort talent.

Bedømmelseskomiteen består af: Vilhelm Borg, Erik Lykke Mortensen, Laila Øksnebjerg og Mimi Mehlsen.

Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris er på 25.000 kr.

Oops, an error occurred! Code: 20210928062853a7a75c5f