”Center for kvalitativ metodeudvikling” åbner igen!

Vi har hermed den glæde at annoncere, at det kvalitative metodecenter: ”Center for kvalitativ metodeudvikling” åbner igen.

19.10.2015 | Tine Bagger Christiansen

”Center for kvalitativ metodeudvikling” åbner igen!

Centeret var Steinar Kvales hjertebarn, men det har ligget stille her i Aarhus siden Steinar gik bort for nogle år siden. Når vi genetablerer ”Center for kvalitativ metodeudvikling” er det fordi, vi mener, det er vigtigt, at der dannes en faglig platform, hvor det er muligt at styrke og højne kvaliteten i arbejdet med kvalitative metoder. Det betyder helt konkret, at vi i regi af ”Center for kvalitativ metodeudvikling” gerne vil afholde månedlige to-timers møder, hvor spændende undersøgelser og centrale temaer indenfor den kvalitative forskningsmetodik præsenteres og diskuteres.

Allerede her i efteråret er to arrangementer på plads. Tirsdag d. 27. oktober kl. 14-16 fremlægger Lisbeth Grønborg ”Autoetnografi blandt mekanikerelever - erfaringer og perspektiver” og tirsdag d. 10. november kl. 14-16 fremlægger Noomi Mathiessen ”Tavshedens analyse”. Alle med interesse for kvalitativ metodeudvikling er meget velkomne.

Se vores hjemmeside for program og lokaler for den interne møderække samt andre informationer om centeret: psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/ckm/

 

Med venlig hilsen

Charlotte Jonasson, Jacob Klitmøller og Klaus Nielsen.

Forskningsnyhed