nyhed

Offentligheden/ Pressen Mennesker og kulturer

Dedikerede studerende bidrager til ny angstforskning

Studerende på Angstklinikken på Psykologisk Institut behandler klienter og bidrager til forskningsprojekterne - og de studerende er vilde med ordningen. Ifølge forskerne bag projektet gavner forskningsbaseret undervisning alle forskningsområder.

Hvert år får tolv kandidatstuderende i psykologi muligheden for at deltage i et særligt ét-årigt kandidatseminar. De studerende får undervisning i de nyeste kognitive behandlingsmetoder og bruger dem i behandlingen af klinikkens 7-17 årige klienter. De studerendes cases om klienterne indgår som datagrundlag. De bliver brugt direkte i klinikkens forskningsprojekter, der undersøger effekten af forskellige behandlingsformer.

- De studerende er et stort aktiv for klinikken, da de også deltager i forskningsarbejdet. Deres seminaropgaver bliver brugt i klinikkens videre arbejde som en del af forskningsdatabasen, og de er derfor direkte med til at skabe ny forskningsviden, siger lektor Mikael Thastum, initiativtager til projektet og leder af Angstklinikken.

Studerende er glade for praktisk erfaring
Tolv kandidatstuderende er netop ved at færdiggøre et års studier ved klinikken. En rundspørge blandt dem viser, at de er begejstrede for at have deltaget i projektet og værdsætter den praktiske erfaring, de har opnået:

- Det er godt at få sat teorien i spil på denne måde, jeg føler mig meget bedre rustet til at komme ud i praksis bagefter. Alle burde have lov til at prøve sådan et forløb, fortæller en af de studerende.

De studerende har også fået et nyt syn på forskning og en dybere forståelse af, hvordan forskningen udføres i praksis:

- Det har været en øjenåbner selv at forske, det kan man ikke forstå ved bare at læse lærebøgerne. At have fingrene i forskningen og arbejde med den i praksis har gjort en stor forskel, forklarer en anden studerende.

Forskningsbaseret undervisning har potentiale
Ifølge Mikael Thastum vil andre kunne udnytte potentialet i forskningsbaseret undervisning. Det gælder også forskningsområder, der i modsætning til psykologi ikke involverer klinisk behandling:

- Jeg er overbevist om, at andre forskningsområder også vil kunne få et udbytte af at involvere de studerende mere direkte i forskningen. Det afgørende er ideen bag, nemlig at bruge de studerendes arbejde i forskningen, så det kan sagtens gennemføres på vidt forskellige områder.

Studerende anbefaler forskningsbaseret undervisning
De tolv kandidatstuderende på Angstklinikken opfordrer også andre forskere og studerende til at kaste sig ud i den forskningsbaserede undervisning. Men de har også nogle klare anbefalinger, hvis man vil sikre et gensidigt succesfuldt forløb, fx er det en god idé at have et hold at støtte sig til.

- Det har været et meget krævende år, så kommunikationen med forskerne og de praktiserende psykologer har været altafgørende for at kunne arbejde hårdt. I visse perioder var der for mange opgaver og en dårlig arbejdsdeling, men netop på grund af feedback på vores arbejde, og fordi der er blevet lyttet til os, er problemerne blevet løst hurtigt, fortæller en af de studerende.

FAKTA:
Angstklinikken er placeret på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og fik sidste år en ekstrabevilling på 4,5 mio. kr. af Trygfonden. Klinikken har to fastansatte kliniske psykologer, der superviserer de studerendes behandling af klienterne. Psykologerne er finansieret af en 2-årig bevilling fra Socialministeriet og Aarhus Kommune.

Yderligere information:


Lektor Mikael Thastum
Angstklinikken, Psykologisk Institut
Telefon: 8716 5846
Mail: mikael@psy.au.dk

Web: au.dk/mikael@psySekretær Marianne Bjerregaard Madsen
Angstklinikken
Telefon: 8716 5849
Mail: marianne@psy.au.dk

Web: psy.au.dk/angstklinik/

 

 


Stud.psych. Tina Clausen
Kandidatstuderende ved Angstklinikken
Telefon: 5053 5049
Mail: tina_clausen288@hotmail.com
Oops, an error occurred! Code: 202112010737146aed950e