nyhed

Forskningsnyhed Medarbejdere Offentligheden/ Pressen Private og offentlige virksomheder Studerende

Fire millioner kroner til forskning i vores livshistorie

Ny forskning skal afdække, hvordan vi som mennesker skaber vores livshistorie. Til det har forskerne fået fire millioner kr. fra Velux-fonden.

Ny forskning skal afdække, hvordan vi som mennesker skaber vores livshistorie. Foto: Colourbox

Med fire millioner kr. i ryggen vil projektet: ”Chapters in life stories”, undersøge begrebet livskapitler, hvilket vil sige en periode i vores liv, som er baseret på en samling af erindringer, grupperet på baggrund af en række fællestræk. Forskerne vil undersøge sammenhængen mellem disse kapitler og vores selvopfattelse som mennesker:

I seks studier undersøges om: 1) kapitler er centrale for vores oplevelse af at være den samme person over tid? og 2) hvordan kapitler dannes? I projektet indgår blandt andet dagbogs- og eksperimentelle studier. Der rekrutteres både yngre og ældre deltagere til projektet og en undersøgelse sammenligner raske deltagere med patienter med skizofreni.

”Vi forventer, at projektet vil åbne op for en række nye teoretiske perspektiver og metoder i forhold til hvordan livshistorien forstås og undersøges. Det er blandt andet centralt, da livshistorien også menes at have indflydelse på vores psykiske sundhed”, fortæller lektor Dorthe Kierkegaard Thomsen fra Psykologisk institut på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences.

Desuden skal projektet bidrage til at udfordre eksisterende teorier om hukommelse, da kapitler er en type hukommelse, som ikke indfanges i traditionelle teorier indenfor området.

Hvad er selvopfattelse?

Hvorfor opfatter vi os som den samme person, når vi udvikler os og ændrer os over tid? Forskerne vil tage udgangspunkt i, at livshistorien spiller en vigtig rolle, fordi livshistorien forklarer, hvorfor man har forandret sig til gradvist at blive den, man er i dag. Livshistorien indeholder oplysninger om stabilitet i vores liv – om hvordan man i lange perioder af sit liv var på én måde, inden man ændrede sig til noget andet. Det, med at have haft lange stabile perioder i sit liv, er med til at bestemme, hvem man er og at være den samme over tid.

Forskerne vil desuden sætte fokus på, at det er kapitler, som influerer på ens selvopfattelse og at de er mere vigtige end enkeltepisoder i livet.  Sammenhængen mellem at have lange perioder af stabilitet afbrudt af forandringer, der fører til en nye perioder af stabilitet, er med til at gøre, at vi føler, vi er den samme.

Livshistorien er selvfølgelig ikke det eneste, der har betydning for selvopfattelsen, men hvis den spiller en rolle, så er kapitlerne i livshistorien mere vigtige end enkeltstående erindringer. Tidligere undersøgelser af livshistorien har hovedsagligt fokuseret på erindringer for enkeltstående hændelser og forskerne vil dermed være med til at lukke det hul om kapitler, som hidtil har været meget underbelyst.

Projektdeltagere

Dorthe K. Thomsen fra Aarhus Universitet samarbejder med følgende forskere i projektet:

David Pillemer, University of New Hampshire

Norman Brown, University of Alberta

Torben Østergaard Christensen, OPUS ved Aalborg Psykiatriske Hospital

 

Yderligere oplysninger

Dorthe K. Thomsen

Lektor Dorthe Kirkegaard Thomsen

Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

Mail: dorthet@psy.au.dk

Telefon: 87165792

 

Oops, an error occurred! Code: 202112010644439aa12ae9