Forsker fra Chicago gæster Psykologisk Institut

Lisa Wu er ansat som adjunkt ved Northwestern University. Fra 1. april – 1. september 2019 vil hun fungere som gæsteforsker ved Enhed for Psykoonkologi & Sundhedspykologi (EPoS), hvor hun er involveret i et forskningsprojekt vedrørende betydningen af døgnrytmeforstyrrelser for senfølger efter kræft og kræftbehandling. Udoiver en forskningsinteresse i psykosocial kræftforskning, har hun en bredere interesse i neurorehabilitering.

13.03.2019 | Tine Bagger Christiansen

Lisa Wu. Foto: Privat

Lisa Wu har en ph.d. i klinisk psykologi fra Columbia University i New York. Hendes kliniske erfaringer stammer bl.a. fra Rusk Institute of Rehabilitation Medicine ved NYU, hvor hun har været ansat som både postdoc og klinisk psykolog ved det anerkendte  ”Brain Injury Day Treatment Program” ledet af Drs. Leonard Diller og Yehuda Ben-Yishay. Efterfølgende har Lisa arbejdet som klinisk psykolog ved Massey University Psychology Clinic i Wellington, New Zealand, inden hun flyttede tilbage til USA for at forfølge en forskerkarriere med fokus på psykosocial kræftforskning ved Icahn School of Medicine, Mount Sinai i New York og Northwestern University i Chicago. Her har hun kanaliseret sin kliniske ekspertise inden for neurorehabilitering ind i sin forskning, som er fokuseret på neurokognitive og adfærdsmæssige ændringer forbundet med kræft og kræftbehandling samt udvikling af interventioner til behandling af disse ændringer.

Hendes seneste forskningsprojekter omhandler underliggende kronobiologiske mekanismer ved diverse psykosociale senfølger efter kræft. Dr. Wu's forskning er finansieret af National Cancer Institute (NCI) og American Cancer Society (ACS).

Velkommen til Lisa Wu!  

Aarhus BSS