nyhed

Mennesker og kulturer Medarbejdere Offentligheden/ Pressen

Forsker hjælper socialt udsatte unge på ret køl

Professor Preben Bertelsen fra Psykologisk Institut har udviklet en ny metode, der skal hjælpe socialt udsatte og radikaliseringstruede unge med at få et bedre greb om tilværelsen.

En ny retning inden for social- og personlighedspsykologien skal forhindre socialt udsatte unge i at isolere sig i radikaliserede grupper. Preben Bertelsen fra Psykologisk Institut er forskeren bag den nye tilgang, som fokuserer på at udvikle de menneskelige tilværelseskompetencer, de unge har brug for, så de kan få et bedre greb om deres eget liv.

I samarbejde med enheder i Aarhus og København, der arbejder med afkriminalisering og -radikalisering, gennemfører Psykologisk Institut en række undervisningsforløb for mentorer og behandlere. Forsøgene adskiller sig fra tidligere indsatser på området ved at opbygge de radikaliseringstruede unges helt basale forudsætninger for at klare sig godt igennem tilværelsen, frem for at fremhæve kulturelle og religiøse forskelligheder.

- De unge bør ikke blive konfronteret med anti-islamistisk propaganda og politisk uforstand. Det handler om at se bort fra de umiddelbare kulturforskelle og i stedet fokusere på at udvikle de almene kompetencer, som alle mennesker har brug for, så de kan skabe et godt liv for sig selv og hinanden, mener Preben Bertelsen.

Unge skal blive mere robuste
Forskeren uddanner medarbejdere og mentorer i den såkaldte tilværelsespsykologi. Ifølge Preben Bertelsen kan fagfolkene hjælpe de unge med at blive mere robuste over for sociale påvirkninger.

- Et tværfagligt, tilværelsespsykologisk forløb kan gøre de unge både ansvarlige og gode til at håndtere tilværelsen. De tager ansvar for sig selv, positionerer sig over for grupper og bliver mere robuste over for andres indflydelse.

Fra skolefravær til bandemiljøer
Tilværelsespsykologien tager først og fremmest udgangspunkt i tilværelsen som helhed, og den favner derfor bredere end tidligere socialpsykologiske tankegange. Metodens anvendelighed spænder over en lang række projekter, så som børn med bekymrende højt skolefravær, angstramte, unge i socialpsykiatrien, radikaliseringstruede og unge på vej ud af kriminalitet og bandemiljøer.

- Jeg indgår i en del forskellige projekter. I København samarbejder jeg dels med socialpsykiatrien om hjælp til beboere på socialpsykiatriske bocentre. I både Aarhus og København arbejder jeg med forskellige kommunale enheder omkring indsatser over for radikalisering og kriminalisering, siger Preben Bertelsen.

Forskeren har derudover sideløbende projekter med socialpsykiatrien i Mariagerfjord Kommune omkring unge i socialpsykiatriske dagtilbud og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Skanderborg omkring børn med bekymrende skolefravær.

- I alle tilfælde drejer det sig om at tilpasse det tilværelsespsykologiske forløb, så det kan indgå i de konkrete programmer, siger Preben Bertelsen.

Skal undgå at opdele i ”dem og os”
Ifølge professoren kan tilværelsespsykologiens alsidige tilgang bidrage til at forstå mange former for social udsathed og har på den måde potentiale til blandt andet også at afværge radikalisering og hjælpe unge ud af kriminalitet og bandemiljøer.

- Denne bredde i forskningen er valgt med velberådt hu, for netop derved kan vi finde frem til det almenmenneskelige bag det gode nok greb om tilværelsen. Den måske vigtigste pointe er, at vi dermed undgår afstandsskabende skelnen mellem ”dem og os”, der kan ødelægge enhver indsats over for socialt udsatte.

Yderligere kommentarer

 

Preben Bertelsen, professor MSO
Psykologisk Institut
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Mail: pb@psy.au.dk
Telefon: 8942 4954

Preben Bertelsen har udviklet tilværelsespsykologien og er blandt andet forfatter til bogen Aktør i eget liv: Om at hjælpe mennesker på kanten af tilværelsen (2010). 

Oops, an error occurred! Code: 2022012705541340c90dd7