Hjælp til børn med angst hædres med pris

Dansk Selskab for Børnesundhed har netop uddelt børnesundhedsprisen til professor Mikael Thastum fra Angstklinikken, Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

14.12.2015 | Tine Bagger Christiansen

Professor Mikael Thastum. Foto: Thomas Jeppe Jensen

Mikael Thastum får prisen for initiativet og arbejdet med Angstklinikken ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Med prisen følger et beløb på 15.000 kr.

”Jeg er meget glad og beæret over at få prisen – det viser, at vores arbejde bemærkes og påskønnes, og det betyder meget – også i forhold til det fortsatte og meget nødvendige arbejde med at sikre behandling til børn med angst”, siger professor Mikael Thastum.

Dansk Selskab for Børnesundhed skriver i en pressemeddelelse:
Mange børn med angst og deres familier får hjælp på klinikken, samtidigt med at der sikres mere viden om angst og der udvikles og skaffes dokumentation for behandlingsmetoder. Denne viden vil på sigt komme mange flere børn til gavn.

Angstklinikken er desuden med til at uddanne fremtidens børnepsykologer, idet studerende deltager både i behandling og forskning. Derudover tilbydes også efteruddannelse til blandt andet kommunale psykologer, som dermed rustes til at kunne bruge de veldokumenterede metoder i deres områder.

Op mod 10 procent af børn lider af angst, og for nogle betyder det store indskrænkninger i deres og familiens hverdag. Nogle børn er bange for at være adskilt fra forældrene, nogle gør sig overdrevne bekymringer for sygdom, ulykker eller andet, og en del af dem kan ikke komme i skole eller deltage i fritidsaktiviteter på grund af deres angst.

Offentlige tilbud til børn med angst er få, og ventelisterne til klinikken er oftest lange.

70-80 % af de børn, der har modtaget behandling i Angstklinikken, kommer til at fungere normalt efter forløbet. Angstklinikken har til huse på Psykologisk Institut, men er eksternt finansieret. 

Mikael Thastum blev professor i børnesundhedspsykologi ved Aarhus Universitet i 2013. Siden han i 1983 blev uddannet som psykolog, har han arbejdet med børn i vanskeligheder på vidt forskellige måder, blandt andet i Børnerådgivningscenter, ved børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital og i børne- og ungdomspsykiatrien.

Efter adskillige års klinisk arbejde vendte han tilbage til forskningen, i erkendelse af, at der er et stort behov for mere viden og dokumentation for behandlinger i børnesundhedspsykologien.

Han er nu en del af ’Center for Børns Trivsel’, som netop arbejder med at frembringe evidensbaseret viden om indsatser på børneområdet.   

Fakta
Børnesundhedsprisen, som er på 15.000kr, uddeles af fraktionen Dansk Selskab for Børnesundhed under Dansk Selskab for Folkesundhed. Den tildeles en person eller organisation, som har gjort en særlig indsats for Børnesundheden.

Prisen blev overrakt den 9. december i Angstklinikkens lokaler på Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Aarhus BSS