Jan Tønnesvang tiltræder som institutleder for Psykologisk Institut

Da Carsten Rene Jørgensen tiltrådte som institutleder den 1. juni 2014 var det i samarbejde med Jan Tønnesvang, der blev viceinstitutleder. Aftalen var dengang, at de ville bytte, når de var halvvejs i perioden, og det er de nu. Den 1. december 2015 har Jan Tønnesvang derfor overtaget institutlederstillingen.

02.12.2015 | Tine Bagger Christiansen

Jan Tønnesvang. Foto: Tine Bagger

,Hvilke erfaringer har I gjort jer indtil nu med at være to om lederskabet?
Vi har kun haft positive oplevelser med at være to ledere, fordi vi gensidigt inspirerer og støtter hinanden. Det har været rigtigt godt, så det kan anbefales.

Har du noget mål eller har gjort dig nogle tanker om det at skulle være leder?
Agendaen med at være to ledere var allerede fra begyndelsen den, at prøve at operere med at have blik på forholdet mellem instituttet som helhed og  de individuelle personer og enheder på instituttet og få det til at spille så godt sammen som muligt. Som medarbejder er man både holdspiller for instituttet og samtidig individualist med sine egne interesser. Jeg vil arbejde videre med at udvikle dette forhold som en form for strategisk koordination, der netop handler om at skabe sammenhæng mellem instituttets mange højt kvalificerede potentialer og vores fælles og overordnede opgaver.

Hvilke vigtige opgaver står I overfor på instituttet nu?
Vi er aktuelt ikke helt så pressede økonomisk, som da Carsten Rene begyndte som institutleder, men vi har jo så andre udfordringer nu med fremdriftsreform og kommende nedskæringer. Det handler her om at tage bestik af de krav og forventninger, der kommer udefra, og så forholde sig proaktivt kritisk til dem, samtidig med at vi dyrker den talentmasse, vi har i huset, og at vi udfra vores fortsatte udvikling af vores fag forholder os til, hvad der er mest nødvendigt at have fokus på. Her tænker jeg både på vores måde at være med på Aarhus BSS niveau og på, at vi skal have omverdenshorisont med vores fag. Hvordan bliver der kaldt på vores fag i forhold til de store samfundsmæssige udfordringer vi står overfor, hvor er vores fag henne i dette?

Det er godt – og utrolig vigtigt – at vi har højniveau-specialister, men det er også nødvendigt, at vi har nogle, der kigger bredere ud. Vi har en udfordring for faget, som knytter alle de her ting sammen, nemlig at vi bliver bedre og bedre til at specialisere os, samtidig med at vi forholder os til helheden og substansen i vores fag og samfundets behov fremover.

Kort sagt: Med mig som leder skal vi fortsætte med på den ene side at tage udgangspunkt i at skabe så gode betingelser for det, vi laver på hele instituttet i forvejen, og på den anden side har vi så nogle overordnede strategiske overvejelser, både fra politisk hold og på Aarhus BSS niveau, som vi skal forholde os til og forsøge at indfri.  Hvis vi som institut kan rumme både den strategiske tankegang og have udsyn til omverdenen, så tror jeg, at den meget stærke forskning og uddannelse, vi allerede har, kan få endnu større indflydelse end den allerede har, og det vil tegne godt for fremtiden.

Jeg glæder mig til at skulle være institutleder! Jeg er samtidig ydmyg overfor opgaven. Så nu må vi se, hvordan det går.

 

 

Nyt fra ledelsen