nyhed

Aarhus BSS Bevillinger

Katherine Panattoni har modtaget FKKs internationale post doc stipendium

Katherine Panattoni, ekstern lektor og uddannet ph.d. fra Psykologisk Institut, har netop modtaget 1.607.000 kr. til et stipendium, hvor hun skal forske i parforhold, nærmere bestemt projektet: ”Me” or ”We”. Discrepant we-stories and decline in relationship intimacy and satisfaction.

Katherine Panattoni. Foto: Tine Bagger

Formålet med projektet er at finde frem til, hvad der styrker og forringer intime parforhold.

Par konstruerer ”vi-historier,” som er fortællinger om deres forhold, der integrerer og skaber mening i deres fælles fortid. Dette studie bliver det første til at undersøge, hvordan hver partner i forholdet fortæller deres vi-historie, og det første projekt, der undersøger, hvordan ligheder og forskelle mellem deres fortællinger er knyttet til følelser af intimitet, parforholds-tilfredshed, potentielle skilsmisse og personligt velvære over et år.

Undersøgelsen foretages på den amerikanske forskningsinstitution, University of California, Riverside, i samarbejde med Associate Professor William Dunlop. 200 individer (50 samboende og 50 nyligt separerede par) med børn rekrutteres til individuelt at berette deres vi-historier, først fra deres eget perspektiv og derefter fra deres partners perspektiv. Disse fortællinger undersøges for, om de adskiller sig i forhold til hvilke begivenheder, der er inkluderet, hvorledes disse begivenheder fortolkes, og hvorledes forskelle i disse fortællinger forudsiger forholdets intimitet og tilfredshed over tid. Resultaterne bidrager med en dybere forståelse af, hvordan variation i parenes fortællinger hænger sammen med parforholdenes opløsning. Dette kan føre til nye muligheder for at finde risikofaktorer i pars fortællinger, og kan hjælpe par med at skabe sundere fortællinger, der kan styrke parforholdet og minimere risikoen for skilsmisse.

Oops, an error occurred! Code: 202109272257053af78984