Letbane-arbejde vil skabe støj og vibrationer i uge 47

Nedramning af betonpæle langs Letbanens spor vil medføre gener i uge 47.

09.11.2015 | Tine Bagger Christiansen

Letbanen.

I uge 47 forventer Letbanen at påbegynde arbejdet med at udføre pælefundering til letbanens kørestrømsmaster ved Universitetshospitalet i Skejby og på Nørrebrogade mellem Universitetet og hospitalet. Det sker ved at ramme betonpæle i jorden langs med letbanesporet.

Betonpælene rammes mellem 3 og 5,5 meter ned i jorden. Arbejdet vil medføre nogen støj og vibrationer – dog ikke i et omfang, der kan sammenlignes med ramning af jernspuns på Nørrebrogade tidligere på året, hvor dybden var 18 meter eller mere.

Arbejdet bliver relativt kortvarigt. Betonpælene placeres typisk med 25 meters mellemrum og Letbanens maskiner placerer en-to betonpæle i timen. Det betyder, at universitetet kun forventes at blive påvirket af arbejdet i to dage.

Kontakt Mette Helm (tlf. 40 86 62 65, helm@au.dk), hvis generne af anlægsarbejdet forstyrrer universitetets aktiviteter ud over et acceptabelt niveau, når anlægsarbejdet begynder i uge 47.

Aarhus BSS