Ny ph.d.-studerende: Sannah Knutz Lauritsen

Sannah er meget interesseret i det arbejds- og organisationspsykologiske felt, specielt stress og er uddannet fra AU.

31.08.2020 | Tine Bagger Christiansen

Sannah Knutz Lauritsen. Foto: Privat

Hvad er emnet for din ph.d.-afhandling?

Lederes holdning til stress. Jeg vil med ph.d.-projektet undersøge hvordan lederes holdning til stress påvirkes og udvikles i organisatoriske kontekster, samt undersøge lederes holdningers betydning for håndteringen af stress og herunder, hvad der fremmer og hæmmer lederens realisering af deres ‘gode intentioner’/deres holdninger. 

Hvad har du lavet tidligere?  

Jeg blev færdiguddannet som cand. psych. ved Aarhus Universitet i juni 2019. Herefter var jeg tilknyttet det arbejds- og organisationspsykologiske fagområde på Psykologisk Institut, som videnskabelig assistent i nogle måneder. Jeg arbejdede bl.a. på artikler om resiliens-begrebet og psykisk arbejdsmiljø i samarbejde med Tanja Kirkegaard og deltog i observationsstudier på et af Tanjas forskningsprojekter.
Fra februar 2020 til juli 2020 var jeg ansat som pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver ved Rådgivnings- og støttecentret, der hører under AU Uddannelse. I min studietid har jeg bl.a. været terapeut hos UniTerapeuterne og ansat som mentor hos Ungliv.

Hvorfor har du valgt et ph.d.-forløb på Psykologisk institut?

Jeg holdt meget af specialeskrivningen, der gav mulighed for at fordybe sig i et emne og fagområde. Ved afleveringen af specialet kunne jeg derfor heller ikke helt slippe tanken om at fortsætte det videnskabelige arbejde. Jeg er meget optaget af det arbejds- og organisationspsykologiske felt og i særdeleshed stress-området. Med et ph.d.-forløb ved Psykologisk Institut får jeg mulighed for at arbejde med netop dette emne i et godt forskningsmiljø og med kollegaer og vejledere, der har meget ekspertise inden for området. 

Forhåbningen er at kunne bidrage med ny viden på trivsel/stress-området, der måske endda kan være med til at gøre en forskel ude i praksis.

Vil du fortælle lidt om dig selv?

Jeg er født og opvokset i Sønderjylland, men flyttede for 7 år siden derfra for at studere i Aarhus – en by jeg er blevet meget glad for. Sammen med min kæreste har jeg et hus i Åbyhøj. Da han dog for tiden spiller håndbold i det Sydfranske, har jeg overtaget havetjansen herhjemme. I min fritid holder jeg meget af at smage mad, jeg ikke har prøvet før, at mødes med venner til musik og vin, besøge familie i det sønderjyske + min kæreste i Frankrig, at lære nyt og fordybe mig i noget kreativt.

Aarhus BSS