Nyt center i Aarhus Kommune etableres i samarbejde med Aarhus BSS

Aarhus BSS indgår i et samarbejde med Aarhus Kommune om at oprette Center for Livskvalitet og søger psykologer, der vil være med til at opbygge centret.

03.05.2016 | Tine Bagger Christiansen

Aarhus BSS indgår i et samarbejde med Aarhus Kommune om at oprette Center for Livskvalitet. Foto: Aarhus Kommune

Psykologisk Institut, Aarhus BSS indgår i et samarbejde med Magistraten for Sundhed og Omsorg i Aarhus om at oprette et Center For Livskvalitet.  Formålet er at udvikle grundlaget for at tilbyde hjælp til bedre livskvalitet for ældre i form af eksempelvis eksistentielle samtaler med en psykolog. I første omgang tilbydes hjælpen til borgere, som bor på plejehjem og senere også til borgere, som modtager hjælp af hjemmeplejen.

Centret bemandes med fire psykologer finansieret af Aarhus Kommune og derudover samfinansieres en professoratstilling i gerontopsykologi med særlige opgaver i forhold til Centret med Psykologisk Institut, Aarhus BSS.

 

Centrets opgave
Centeret vil forske i livskvalitet blandt ældre og benytte den nyeste forskning på området i samspil med praksis: Det sker gennem eksistentielle samtaler udført af psykologer og med opfølgning fra de øvrige medarbejdere i Sundhed og Omsorg, for derigennem at fremme livsglæde og robusthed.

”Mange ældre er tynget af fortrydelse, sorg og tanker om døden, og de kan ligesom alle os andre have stor gavn af at få behandlet deres følelser. Nogle går måske ligefrem rundt med en ubehandlet depression, som det kan være svært for plejepersonalet at spotte. Derfor er det vigtigt, at vi også opkvalificerer medarbejdernes faglige niveau, så de ældre kan få den nødvendige behandling”, siger Lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Lars Larsen.

Forventninger til resultater
Forskning viser, at eksistentielle samtaler med en psykolog forbedrer ældres livskvaliteten. Målet er derfor, at de borgere, som tager imod tilbuddet, får flere positive tanker, færre depressive symptomer, større mestring af livsfortrydelser, øget robusthed, mindre følelse af ensomhed samt blive mere afklarede i forhold til afslutningen på livet.

For de borgere, som i dag får psykofarmaka, forventes medicinforbruget nedsat. Centret vil forske i, om dette faktisk sker. Endvidere vil der blive forsket i, om indsatsen har den forebyggende effekt, man forventer, ved at sætte ind dér, hvor krisen opstår og ved at etablere et samarbejde mellem bl.a. forebyggelseskonsulenter og borgernes netværk og de praktiserende læger.

Sundhed og Omsorgs medarbejdere spiller en nøglerolle. Psykologerne skal udvikle medarbejdernes kompetencer til at støtte op om borgernes eksistentielle trivsel med enkle redskaber, som fremmer livskvaliteten og bringer den enkelte borgers ressourcer i spil. Målet er det bedst mulige fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau for den enkelte – med flere positive følelser og en højere grad af velbefindende og livstilfredshed.

Ansættelse af de fire nye psykologer sker i maj 2016, og centret skal være klar 1. august 2016.​ 

Forskningsnyhed