Samarbejde om lederfunktionen på Psykologisk Institut

Professor Carsten René Jørgensen tiltræder den 1. juni som institutleder på Psykologisk Institut. Med sig har han professor Jan Tønnesvang, der bliver viceinstitutleder. Nuværende institutleder Henrik Høgh-Olesen vender tilbage til sit professorat på instituttet.

30.04.2014 | Tine Bagger Christiansen

Den nye ledelse på Psykologisk Institut. Foto: Tine Bagger

Carsten René Jørgensen og Jan Tønnesvang har søgt lederfunktionen på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet som et team. Tanken bag denne konstellation er, at det er godt at have flere øjne på problemstillingerne og at have en at sparre med i dagligdagen. Carsten Rene Jørgensen bliver institutleder, men der er indbygget en mulighed for, at de kan bytte plads undervejs.

Som samlet ledelse er de meget enige om, hvordan de ser instituttet i dag og fremover og hvordan de tænker sig samarbejdet:

”På dette tidspunkt er der ikke brug for yderligere store forandringer og luftige visioner, men en periode med ro til at afsøge, hvad der fungerer godt og mindre godt i de gennemførte omorganiseringer af universitetet - og handle på dette. I udgangspunktet handler det om at komme ned i maskinrummet og få et mere konkret kendskab til, hvordan tingene fungerer, før vi forholder os til, hvad der kan være hensigtsmæssigt at gøre”, siger professor Carsten René Jørgensen.

”Det er vigtigt, at vi sikrer en kontinuitet, men vi er som ledelsesteam meget enige om, at pluralitet på instituttet er vigtigt. Vi har forskellige forskere og forskellige forskningsområder, og det er vigtigt, at den mangfoldighed fortsætter og gerne udvikler sig”, fortæller professor Jan Tønnesvang.

”Det er tænkt sådan, at vi som team vil arbejde kontinuerligt med tingene i et samarbejde og så kan vi bytte plads, hvis vi finder det mest hensigtsmæssigt. På den måde kan vi både varetage lederfunktionen og holde en vis kontakt med de øvrige aktiviteter på universitetet. Men vi ser også noget innovativt i at lede i samarbejde, så det har vi store forhåbninger til”, siger Carsten René Jørgensen, der altså i første omgang bliver institutleder på Psykologisk Institut.

Hvorfor vil du gerne være institutleder?
”Først og fremmest fordi det er vigtigt, at der er nogle, som tager hånd om instituttet.  Vi er på et sted, som det kan være vanskeligt at navigere i. Økonomien har været dårlig et stykke tid – og her skal jeg være med til – som den vigtigste opgave – at konsolidere instituttet og forbedre sammenhængskraften blandt medarbejderne, eftersom der har været så mange ændringer de sidste år: Vi er blevet flyttet, der er sket omorganiseringer, center for Rusmiddelforskning er blevet integreret og grundforskningscentret CON AMORE er kommet til, så det er et stort arbejde, der ligger i at få det til alt det til spille sammen og den opgave vil vi gerne tage på os”, siger Carsten René Jørgensen.

Hvad ser du som den vigtigste opgave de kommende tre år?
”At styrke sammenhængskraften på instituttet bliver en af de vigtigste opgaver fremover, og på studiesiden bliver der nogle udfordringer i forhold til fremdriftsreformen, som det bliver vigtigt at tage hånd om. Dernæst er der opgaven med at bevare en kritisk opmærksomhed på, hvordan vi får økonomien til at hænge sammen i forhold til, at vi uddanner studerende, og de skal uddannes bedst muligt. Det vil sige en afvejning af økonomi i forhold til faglighed, herunder spørgsmålet om, hvordan vi undgår, at besparelserne influerer negativt på de studerendes uddannelse”, siger Carsten René Jørgensen.

Jan Tønnesvang: ”Vi har meget engagerede medarbejdere på instituttet, og vi skal finde ud af, hvordan det engagement kan have mulighed for at eksistere fortsat uden at blive begrænset af de økonomiske udfordringer, vi har lige nu, og uden at det går ud over kvaliteten. Det er meget vigtigt, at besparelserne ikke rammer kerneydelserne, nemlig forskningen og formidlingen af den samt undervisningen. Samtidig ligger der også en vigtig opgave i at tænke i, hvor der ligger nye oplagte veje og udfordringer for psykologien, såvel indenfor uddannelse og forskning som i forhold til samfundsudviklingen.”

Hvem er kommende institutleder Carsten René Jørgensen?
”Jeg kommer fra Svendborg, blev psykolog i 1992 fra Aarhus Universitet og arbejdede i psykiatrien i Hillerød og Helsingør, inden jeg kom tilbage til Aarhus og skrev ph.d. i 1999. Jeg har også været omkring Aalborg Universitet i en kort periode.

Jeg er ansat som professor i klinisk psykologi på Psykologisk Institut og har siden 2002 været tilknyttet klinik for personlighedsforstyrrelser på Psykiatrisk Hospital, hvor jeg arbejder med mennesker med svære personlighedsforstyrrelser både forskningsmæssigt og terapeutisk.

Herudover beskæftiger jeg mig blandt andet med identitet og identitetsproblemer og har lige skrevet en bog om ADHD – der blandt andet tager fat i en diskussion af vores normalitetsopfattelse.

Privat bor jeg i hus tæt på universitetet sammen med min kone og to store døtre. I min fritid synes jeg det er sjovt at se AGF tabe den ene gang efter den anden og holder ved, selv om de ikke præsterer så godt lige nu”, fortæller Carsten René Jørgensen med et smil  - ”og så er jeg ret vild med de store samtidsfortællinger i form af TV-serier som House of Cards, Homeland, Breaking Bad og Mad Men, men også Karl Ove Knausgaards gigantiske selvbiografi ’Min kamp’ – disse store fortællinger er både psykologisk og samfundsmæssigt interessante.”

Hvem er kommende viceinstitutleder Jan Tønnesvang?
”Jeg kommer fra Esbjerg, er uddannet fra Aarhus Universitet og blev færdig som psykolog i 1995. Jeg var omkring medicinstudier og lærerseminaret inden jeg giftede mig med psykologien. Jeg var ansat i 3 ½ år på DPU, inden jeg slog mig ned på Psykologisk Institut i 2001

Jeg er professor i pædagogisk psykologi og før det var jeg professor i social- og personlighedspsykologi. Min kerneinteresse er integrativ psykologi, og hvordan det kan bygge bro mellem teori og praksis i arbejdet med mennesker i pædagogiske, organisatoriske og ledelsesmæssige sammenhænge. Vi står overfor en udfordring med at sikre, at helheden i forskellige former for menneskearbejde ikke fortrænges af vores effektivitets- og vækstiver. Det gælder både indenfor uddannelse, arbejdsliv og i forhold til spørgsmål om balance og bæredygtighed i vores livsmåder. Min forskning og videnudveksling retter sig mod dette.

Jeg er far til tre børn på henholdsvis 15, 10 og 7, er gift og har en hund, og så dyrker jeg kontemplativ karate og løber også en del.  Så jeg keder mig ikke, når jeg ikke er på arbejde”, slutter Jan Tønnesvang.

Begge glæder sig meget til at tage fat i arbejdet med ledelsen af Psykologisk Institut og ser frem til samarbejdet herom.

Yderligere information

  • Kommende institutleder, professor Carsten René Jørgensen

E-mail: carsten@psy.au.dk

Tlf.: 87 16 5

  • Kommende viceinstitutleder, professor Jan Tønnesvang

E-mail: jan@psy.au.dk

Tlf.: 87 16 57 96

Offentligheden/ Pressen