Skolefravær skal nedbringes med kognitiv adfærdsterapi

Et stort skolefravær i folkeskolen er et problem såvel internationalt som i Danmark. Et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Aarhus BSS vil afprøve en psykologisk indsats for børn med et omfattende skolefravær for at komme problemet til livs.

23.02.2016 | Tine Bagger Christiansen

Et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Aarhus BSS vil forsøge at nedbringe skolefravær. Foto: Colourbox

Skolefravær kan være alvorligt for de børn, som ikke lærer nok, får dårlige karakterer og hvor det påvirker dem i en sådan grad, at de dropper ud af uddannelsessystemet og i sidste ende får arbejdsmæssige problemer i voksenlivet. Det vil dette projekt gøre noget ved.

”I dag forsøger man mange steder at gøre noget ved et for højt skolefravær, men typisk evaluerer man ikke systematisk på effekten heraf. Dette projekt er et forsøg på at foretage en mere systematisk indsats og sammenligne med de tiltag, der bliver gjort i forvejen samt grundigt at evaluere effekten af det. Målet er at lære mere om, hvad der skal til, og se om dette kan gøres mere systematisk”, siger Professor i klinisk børnepsykologi Mikael Thastum fra Psykologisk Institut på Aarhus BSS.

Enkelte dages fravær har ikke den store betydning for barnets skoleforløb og ofte skyldes fraværet sygdom. Men for en gruppe børn bliver skolefraværet så omfattende, at det påvirker børnenes skolegang og videre liv. Børn med alvorligt skolefravær trives ofte dårligt og kan have psykologiske problemer som angst, depression og adfærdsforstyrrelser. Det gennemsnitlige skolefravær i folkeskolen i Danmark er på lidt over 11 dage om året. I Aarhus kommune er der omkring 700 børn der har et skolefravær i snit en dag om ugen, og der er ca. 2 børn på hver skole, der har et fravær på mere end 40 %.

Professor Mikael Thastum fra Psykologisk institut på Aarhus BSS fortæller:

”Man kan skelne mellem to typer af årsager: Enten kan fraværet skyldes, at det er svært at komme i skole, eksempelvis på grund af angst, tristhed eller mangel på venner. Den anden kan være, at man bliver hjemme, fordi der er andre årsagssammenhænge forbundet med ikke at være i skolen såsom at kunne foretage sig nogle andre ting. Dette kunne være mødes med venner, spille computer eller passe på mor og far.

Midlet er kognitiv adfærdsterapi
I dette projekt vil Aarhus BSS i samarbejde med Aarhus Kommune i et lodtrækningsforsøg udvikle og afprøve en psykologisk indsats for børn med bekymrende skolefravær.

Indsatsen tager højde for, at der er mange forskellige grunde til børns skolefravær og tager udgangspunkt i principper fra kognitiv adfærdsterapi. Det består af op til otte sessioner med barnet og forældrene samt et tæt samarbejde med skolen og udføres af psykologer fra pædagogisk psykologisk rådgivning i Aarhus og finder sted i forskningsklinikken på Psykologisk Institut, Aarhus BSS.

I Danmark er der ingen og internationalt meget få videnskabelige undersøgelser af effekten af en psykologisk indsats for børn med alvorligt skolefravær. Men det forventes, at undersøgelsen vil formindske børnenes skolefravær, samt at metoden fremover kan anvendes i andre kommuner, hvis det viser sig, at den har god effekt.

Projektet er støttet af Innovationsfonden.

 

 

Forskningsnyhed