Torsten Kolind ny professor i socialvidenskabelig rusmiddelforskning

Torsten Kolind, Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, er pr. 1. september 2015 udnævnt til professor i socialvidenskabelig rusmiddelforskning.

07.10.2015 | Tine Bagger Christiansen

Torsten Kolind. Foto: AU Foto

Behandling af stofmisbrug, unge og alkohol, rusmidler i fængsler, rusmidler og etnicitet. Torsten Kolind har forsket i mange emner i sin 12-årige ansættelse på Center for Rusmiddelforskning. På baggrund af sit arbejde på området er han nu blevet udnævnt til professor.

”Min styrke er, at jeg har en stor bredde indenfor forskning i rusmidler. Feltet er ikke en klassisk etableret disciplin, og der er ikke nogen teorihistorie at bygge på. Det skal vi selv skabe. Jeg håber, jeg med mit professorat kan være med til at styrke det arbejde,” siger Torsten Kolind.

Han blev kandidat i antropologi ved Aarhus Universitet i 1997. I 2004 tog han en ph.d. samme sted, og fra 2003 blev han ansat ved Center for Rusmiddelforskning, først som adjunkt og fra 2008 som lektor. Og pr 1. september 2015 er Torsten Kolind altså udnævnt til professor. Der er tale om en midlertidig udnævnelse på fem år.

 

Forskning og formidling
Torsten Kolind har netop afsluttet et stort nordisk forskningsprojekt med fokus på misbrugsbehandling i fængsler. Et lidt nyere forskningsområde er rusmidler og etnicitet, hvor han sætter spot på to grupper: dårligt integrerede unge, for hvem rusmidler ofte bliver en del af deres subkultur, og velintegrerede piger, der vælger alkohol helt fra.

Torsten Kolind formidler sin forskning i internationale tidskrifter, som oplægsholder ved konferencer og som deltager i den offentlige debat. Aktuelt er han, sammen med to kollegaer fra USA og England, redaktør på bogen ”Handbook of Drug and Alcohol Studies. Social Science Perspectives,” der udkommer i 2016. Siden 2013 har han desuden været chefredaktør på det internationale tidsskrift ”Drugs: Education, Prevention and Policy”.

Bedre behandling
Torsten Kolind bidrager også til, at forskningsresultaterne kommer praktikere til gavn. Aktuelt foregår det blandt andet som medlem af styregruppen for projektet ”Over muren”. Projektet har fokus på, hvordan misbrugsbehandlingen i danske fængsler kan gøres bedre.

Siden 2010 har Torsten Kolind desuden været en af hovedkræfterne bag en ny europæisk masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser. En uddannelse der primært foregår som e-læring, og som fokuserer på, hvordan man bedst tilrettelægger og organiserer indsatser på området.

Tiltrædelsesforelæsning

Torsten Kolind holder tiltrædelsesforelæsning i foråret 2016.

 

Yderligere oplysninger

Torsten Kolind

Center for Rusmiddelforskning

Mail: tk.crf@psy.au.dk

Fastnet: 87165767

Mobil: 51240570

 

Rusmiddelforskning