Børn med angst kan ikke få behandling i Danmark

Behandling af børn med angst prioriteres ikke tilstrækkeligt i Danmark. Det er tilfældet, på trods af at forskere fra Angstklinikken på Aarhus Universitet kan dokumentere stor efterspørgsel på behandling og en god effekt deraf. Derudover ville behandling formentlig give en økonomisk gevinst for samfundet.

22.04.2014 | Tine Bagger Christiansen

Børn med angst kan ikke få tilstrækkelig behandling i Danmark. Foto: Colourbox

Siden Angstklinikken for Børn og Unge, med adresse på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, blev etableret i 2009, har 254 børn og unge fået behandling i klinikken. Mange familier med angstlidende børn og unge står lige nu på venteliste til kognitiv gruppebehandling på Angstklinikken. Den store efterspørgsel skyldes, at der ikke findes et offentligt behandlingstilbud til angstbehandling hos børn og unge, den hyppigste forekommende psykiske lidelse i denne gruppe.

Behandlingen virker
Angstklinikkens resultater med gruppeterapi er meget positive: 60-70 % af brugerne slipper af med deres angstlidelse og lever et almindeligt liv efter et behandlingsforløb på klinikken. Derfor er det et stort problem, at behandlingen ikke er et offentligt tilbud. Klinikken kan kun tilbyde behandling til børn og unge i forbindelse med forskning på området og har ikke tilknyttet en fast klinisk behandler.

Problemet ligger også i, at børn med angst ikke kan få behandling andre steder. De falder så at sige mellem to stole – deres problem er ikke så alvorligt, at de psykiatriske afdelinger kan hjælpe dem, så de bliver kun behandlet for deres angst, hvis de har en anden lidelse også, eller hvis de har fået behandling andre steder uden effekt.

Eller også får børnene måske en kort udredning af hvad de fejler, og så sendes de tilbage til kommunerne igen. Hos kommunerne har man dog ikke noget behandlingstilbud.  Og så er der kun de lokale PPR kontorer tilbage, som jo egentligt ikke behandler, men kun udreder.  Der er altså ikke meget hjælp at hente for de børn, som har angst på trods af, at det er ganske lidt behandling, der skal til, og at den har en stor effekt.

Stor økonomisk belastning for samfundet
Samfundsøkonomisk er det en stor belastning, at børnene ikke kan blive behandlet: Forældre kan være tvunget til at melde sig syge eller tage orlov for at tage sig af børnene. Ubehandlet angst i barndommen giver desuden en stor risiko for, at man også får en angstdiagnose, depression eller udvikler misbrug når man bliver voksen.

”Det er svært at forske på det område, for det er uetisk at lade folk gå uden at blive behandlet i fx ti år, men som forsker kan jeg med meget stor sikkerhed sige, at man også får problemer som voksen, hvis man har det som barn”, fortæller leder af Angstklinikken på Aarhus Universitet, Mikael Thastum.

Det er så lidt der skal til
Behandling af angst hos børn koster ikke ret meget. På Angstklinikken kører de gruppebehandling på ti x to timer i grupper af seks børn, så det er overkommeligt rent prismæssigt.

Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan man behandler de børn, så det er vigtigt at bruge de rigtige metoder og principper for behandling, hvis de skal komme af med deres angstlidelse. Spørgsmålet er blot, om man som samfund vil prioritere det og sætte behandling deraf på budgettet.

Fakta

Angstklinikken for Børn og Unge har eksisteret siden 2009 og tilbyder primært kognitiv gruppeterapi til angstlidende børn og unge sammen med deres forældre. Klinikken har adresse på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences.

Angst er den hyppigste psykiske lidelse blandt børn og unge i Danmark. Mellem 2,5 og 5 procent af alle danskere under 18 år er plaget af angst i alvorlig grad.


Forskningsnyhed