Ny mulighed for match-making med sydafrikanske universiteter

Som forsker på BSS kan du nu søge om startkapital på op til 30.000 kr. til nye forskningsprojekter med de to sydafrikanske universiteter, University of Cape Town og Witwatersrand University, Johannesburg.

19.06.2014 | KIRSTEN OLESEN OG MARTIN HAGELSKJÆR DAMSGAARD

Universitetsledelsen har besluttet at sætte ekstra fokus på samarbejdet med afrikanske universiteter.

I den forbindelse har prodekanerne Jan Ifversen, Arts, og J. Michael Hasenkam, Health, besøgt to af de mest slagkraftige universiteter i Sydafrika, University of Cape Town (UCT) og Witwatersrand University (Wits) i Johannesburg for at undersøge interessen for et samarbejde med AU.

”Sydafrika har haft svært ved at knytte internationale relationer som følge af de mange år med apartheid, men efter tyve år med demokrati og stabil vækst er processen godt i gang. Og interessen for at samarbejde med AU er stor både på UCT og Wits, fordi vi kan bidrage med vore styrkepositioner inden for forskning og uddannelse og lette adgangen til internationale forskningsmidler,” fortæller Jan Ifversen og J. Michael Hasenkam.

De tilføjer, at UCT og Wits selv har klare forskningsmæssige styrker og et omfattende og unikt forskningsmateriale inden for både natur, dyreliv, kultur, sundhed og meget andet, som vil kunne skabe nye muligheder for forskere og studerende ved AU. 

Seed money til match-making

På den baggrund kanaliserer AU i 2014 seed money i portioner á max. 30.000 kroner til at sætte konkrete samarbejder mellem AU og forskere fra UCT og Wits i gang.  

”Hvis man vil ansøge om seed money, er det afgørende at foreslå et samarbejde, der er ligeværdigt og indeholder elementer af både forskning og uddannelse. Det betyder, at en forsker/underviser på AU skal have identificeret et forskningsprojekt, som kun – eller med betydelig fordel - vil kunne gennemføres med en sydafrikansk partner,” siger de to prodekaner, der har skabt et overblik over relevante samarbejdsmuligheder via deres besøg på stedet.

”Initiativet støtter match-making og igangsættelse af værdifulde forskningssamarbejder, og både for AU-partneren og partneren fra de to sydafrikanske universiteter skal udbyttet være større end ved blot at udføre et selvstændigt projekt i hvert sit land,” siger de.


Fakta

  • AU har i flere år deltaget i et formelt samarbejde mellem Nordiske Universiteter og Universiteter i det sydlige Afrika (SANORD) og styrker nu dette engagement.
  • Ansøgninger om seed money kan sendes ind frem til 1. december 2014.
  • Se mere om University of Cape Town
  • Se mere om Witwatersrand University
Forskningsnyhed