Professor Esben Hougaard bliver Ridder af Dannebrog

Brev fra hoffet, et ridderkors og kommende audiens hos Hendes Majestæt Dronningen - det er, hvad der følger med, når man bliver udnævnt til Ridder af Dannebrog.

30.09.2014 | Tine Bagger Christiansen

Professor Esben Hougaard. Foto: Tine Bagger

Professor Esben Hougaard. Foto: Tine Bagger

Ridderkorset modtager han med baggrund i mange års ansættelse på Psykologisk Institut, hvor han har ydet en stor indsats inden for sine centrale forskningsområder: Psykoterapi, kognitiv adfærdsterapi, angst og depression. Derudover har han siden 2010 været formand for Ph.d.-programmet ved Psykologisk Institut og har været formand for Forskningsenheden for Psykoterapi. Gennem årene har han skrevet over 100 publikationer og en række bøger, heriblandt selvhjælpsbogen: ”Kognitiv behandling af socialfobi og panikangst” og bogen: ”Psykoterapi – teori og forskning”.

”Jeg var beæret over at blive indstillet og meget glad for det”, fortæller professor Esben Hougaard, der glæder sig til at modtage korset og senere til at skulle til dronningen for at takke for det.

Det er aldrig sket før at to ansatte på Psykologisk Institut har modtaget ridderordenen det samme år, så det er med særlig stor glæde at både professor Esben Hougaard og professor Dion Sommer i år kan modtage ridderkorset.

Fakta

  • Man skal indstilles til Dannebrogsordenen for at kunne modtage den.
  • Det er en forudsætning for at få ordenen, at man har en ren straffeattest.
  • Man kan vælge at takke nej til Dannebrogsordenen.
  • Alle, der modtager ordenen, bliver opfordret til at skrive en selvbiografi, som bliver gemt i kongehusets arkiver. 
  • Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian 5. i 1671 og senere forandret og udvidet.
  • Dannebrogordenen uddeles af regenten uden en ministersunderskrift. Alle ordenstegn skal leveres tilbage, når bæreren dør.
  • Af Dannebrogordenens statutter fra 1693 fremgår det, at ordenen er en udmærkelse til dem, "som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig".
  • Siden 1951 kan både mænd og kvinder dekoreres med Dannebrogordenen. Ved samme lejlighed blev ridderklassen opdelt i to grader.

 

Yderligere oplysninger

Esben Hougaard
 

Professor Esben Hougaard

Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

Mail: esbenh@psy.au.dk

Telefon: 87165809

Navne