article

Aarhus BSS Arrangement

Kom til forelæsningsrækken ”Psykologiske klassikere og store psykologiske temaer”

Løsrevet fra fremdriftskrav, læringsmål og eksamen inviteres til fordybelse i nogle af psykologiens store klassiske autoriteter, tekster og temaer, vi mener, man bør stifte bekendtskab med i sin dannelse som psykolog – og som også kan være interessante for ikke-psykologer.

Kom til forelæsning om de psykologiske klassikere. Foto: AU Foto

Der er planlagt følgende forelæsninger:

6/9: Psykoterapiens fødsel - Sigmund Freuds behandlingstekniske skrifter, og hvordan de stadig er anvendelige i dag. v/prof. Carsten René Jørgensen

Psykoanalysens grundlægger Sigmund Freud udgav sine vigtigste arbejder om psykoterapi for omkring 100 år siden. Med afsæt i Freuds centrale behandlingstekniske skrifter beskrives kernen i den psykoanalytiske forståelse og behandling af psykiske lidelser – og det udfoldes, hvordan elementer i den klassiske psykoanalytiske behandlingsmetode stadig kan bidrage væsentligt til vores forståelse af, hvad der er kernen i god psykoterapi, særligt ved behandling af sværere psykiske lidelser.

Anbefalet litteratur:

·         Freud, S. (1992). Afhandlinger om behandlingsteknik. København: Hans Reitzels Forlag. Særligt s.101-22 & 151-74 - der omfatter skrifterne: 'Om overføringens dynamik' (1912), 'Råd til lægen ved den psykoanalytiske behandling' (1912), 'Erindren, gentagen gennemarbejden' (1914) og 'Bemærkninger om overføringskærligheden' (1914). Bogen haves på biblioteket.

20/9: Hvorfor virker psykoterapi? Hvad vil det sige at indtage en psykoterapeutisk holdning? Den store psykoterapidebat – fra Saul Rosenzweig’s beskrivelse af fælles terapeutiske faktorer i 1936 til i dag. v/prof. Carsten René Jørgensen

Hvad ved vi om effekten af psykoterapi og ikke mindst, hvad der er virksomt i psykoterapi? Med afsæt i empiriske forskningsresultater omkring psykoterapeutiske virkningsfaktorer – hvad der er baggrund for effekten af psykoterapi – argumenteres for, at terapeutens mere personlige kvaliteter samt evne til at etablere og fastholde en psykoterapeutisk holdning er afgørende for psykoterapiens forløb og effekt. Herunder beskrives centrale elementer i den psykoterapeutiske holdning.

Anbefalet litteratur

·         Rosenzweig, S. (1936). Some implicit common factors in diverse methods of psychotherapy. American Journal of orthopsychiatry, 6, 412-15.

·         Wampold, B.E. & Imel, Z.E. (2015). The great psychotherapy debate. The evidence for what makes psychotherapy work. 2nd ed. London: Routledge, særligt s.158-77 & 213-54

·         Jørgensen, C.R. (2018). Den psykoterapeutiske holdning. København: Hans Reitzels Forlag, især kapitel 3 & 9. Bøgerne haves på biblioteket.

27/9: Heinz Kohut: Selvpsykologiens forvandling af psykoanalysen. Narcissisme og socialitet som grundproblem i menneskets eksistens. v/prof. Jan Tønnesvang

I et udbrud af kreativitet, som begyndte i midten af 60’erne og varede de resterende 15 år af hans liv fandt Kohut sin udtryksform og udforskede narcissismen på nye måder, der førte til, hvad han endte med at kalde en `Selvets psykologi´. Kohuts reformulering af den gængse psykoanalytiske tænkning var den centrale begivenhed i omskabelsen af feltet til det, der i almindelighed kaldes `relationel psykoanalyse´. Til trods for alle hans egne forvirringer og modsigelser har Kohut muligvis reddet psykoanalysen fra den selv.

Anbefalet litteratur:

·         Kohut, H. (1977/1990). Selvets psykologi. Særligt kapitel 2.: Har psykoanalysen behov for selvpsykologien (pp. 55-105). København: Hans Reitzels Forlag.

·         Hansen, J. T. (2001). Selvet som rettethed: en teori om noget af dét, der driver og former menneskeliv. Særligt kapitlerne II-IV om narcissisme, selv og selvobjekter samt kapitel XIV om Selvpsykologiens kliniske praksis (pp. 52-89; 299-315). Aarhus: Forlaget Klim. Bøgerne haves på biblioteket.

25/10: Francis Galton: Om oprindelsen til det videnskabelige studie af individuelle forskelle. v/prof. Lars Larsen

Anbefalet litteratur:

·         Galton, F. (1869). Hereditary Genius – An inquiry into its laws and consequences. London: Macmillan and Company (fuldtekst pdf finds på galton.org).

8/11: Søren Kierkegaard, psykologien og den moderne søgen efter sig selv. v/ prof. Klaus Nielsen

I forelæsningen bliver en række af Kierkegaards centrale temaer og begreber gennemgået med henblik på at forstå Kierkegaards anliggende og relevans for psykologien. I den forbindelse er særligt Kierkegaards værk Sygdommen til Døden centralt, hvor Kierkegaard med stor præcision analyserer de psykologiske konsekvenser af den moderne eksistens’ splittelse og det moderne menneskes søgen efter sig selv. Disse temaer ligger op til en diskussion af, hvilken relevans Kierkegaards arbejder har for den moderne psykologi i dag.

 Anbefalet litteratur:

·         Kierkegaard, S. (1963) Sygdommen til Døden. En christelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse. Gyldendal: København (oprindeligt udgivet 1849), s. 65-128. Bogen haves på biblioteket.

·         Nielsen, K (2018), Kierkegaard and the modern search for self. Theory & Psychology, bind 28, nr. 1, s. 65-83. DOI: 10.1177/0959354317742741

15/11: Michael Tomasello: Om kulturel læring og det unikt menneskelige. v/prof. Peter Krøjgaard

Med mere end 100.000 citationer er Michael Tomasello efter enhver målestok en af de absolut mest betydningsfulde forskere inden for psykologisk videnskab i moderne tid. I denne forelæsning skal vi især se nærmere på ét af de temaer, der har været en ledetråd i store dele af Tomasellos forskning, nemlig hvad han har kaldt ”kulturel læring” (cultural learning, eng.), og som ifølge Tomasello bl.a. rummer helt centrale aspekter af det unikt menneskelige.

Anbefalet litteratur:

·         Tomasello, M., Kruger, A., & Ratner, H. (1993).  Cultural learning.  Target Article for Behavioral and Brain Sciences, 16, 495-552. Findes via linket: https://www.statsbiblioteket.dk/au/?locale=da#/search?query=recordID:"sb_208020"

·         Tomasello, M. (2016). Cultural learning redux. Child Development, 87, 643-653. Findes via linket:  http://dx.doi.org.ez.statsbiblioteket.dk:2048/10.1111/cdev.12499

TID OG STED
Forelæsningerne foregår i store juridisk auditorium og er placeret fredage kl.15.15, med mulighed for efterfølgende diskussion (slutter senest kl.18). Herefter skulle det være muligt at finde en fredagsbar eller en café, man kan besøge, hvis man har lyst til det.

Der er intet 'pensum' knyttet til forelæsningerne. Til hver forelæsning har vi dog oplistet enkelte anbefalinger til tekster, man kan læse, hvis man ønsker at være forberedt eller at fordybe sig lidt mere, efter man har været til forelæsning. Det er op til deltagerne selv at fremskaffe disse tekster.

Alle er velkomne!

Oops, an error occurred! Code: 2021092818152847e0b6f4