PhD field committee

Professor Peter Krøjgaard (chair)

  • Professor MSO Lene Vase Toft
  • Lektor Annette Bohn
  • Lektor Sarah van Mastrigt
  • Professor Klaus Nørgaard Nielsen
  • Lektor Thomas Jønsson