COPYDAN

Lægges ophavsretligt beskyttet materiale på Blackboard eller kopieres til de studerende, skal dette skema udfyldes og sendes til: psy@au.dk med CopyDan i emnefeltet.

SKANNET MATERIALE:
Materiale skannes og lagres på password-beskyttet intranet (Blackboard)                                              

Hovedregler for skannet materiale:

  • Der kan skannes 20%, dog højst 50 sider af en publikation pr. studerende pr. semester
  • Filerne skal lagres på et password-beskyttet intranet (fx Blackboard med adgang kun for deltagere)
  • Print fra betalingsdatabaser samt aviser og dagblade må ikke skannes
  • Materiale må ikke distribueres til eller blandt brugerne via elektronisk post, som fx e-mail og sms
  • Http://kopitilundervisning.dk/universiteter/

KOPIERET MATERIALE:                                                                                                                              
Hovedregler for kopieret materiale: