Arrangement

Kvalekonference 2023 - Kvalitet i kvalitativ forskning?

Hvad kendetegner god kvalitet i kvalitative undersøgelser? Det er omdrejningspunktet for Kvale-konferencen. I en kompleks og globaliseret verden, hvor statistiske data kastes rundt på forskellige medieplatforme, er der i stigende omfang behov for en kvalitativ forskning.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

mandag 11. september 2023, kl. 08:00 - tirsdag 12. september 2023, kl. 16:00

Sted

Stakladen, M2 og Mogens Zieler Stuen, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Spørgsmålet om hvad, der konstituerer kvalitet i den kvalitative forskning, er et uundgåeligt spørgsmål, som alle kvalitative forskere må stille sig, og som vi mener fortjener en grundig diskussion. Kvalekonferencen 2023 vil derfor sætte fokus på kvalitet indenfor den kvalitative forskning. Vi inviterer til oplæg, som præciserer, diskuterer og eksemplificerer, hvordan kvalitet spiller ind i og udvikles gennem forskning, der anvender kvalitative metoder. Man kan deltage ved at indsende et abstract, men man er selvfølgelig også velkommen til at tilmelde sig uden abstract og til at overvære en række spændende oplæg. Mulige spørgsmål, oplægsholdere til konferencen kan overveje at beskæftige sig med, inkluderer, men begrænser sig ikke til, de følgende:

  • Kan man opstille universelle kvalitetskriterier for kvalitativ forskning? Eller vil sådanne kvalitetskriterier altid være afhængige af forskerens tradition?
  • Hvem afgør, hvad der udgør ’god’ kvalitativ forskning? Er det deltagerne? Fagfællerne? Samfundet? Eller måske noget helt fjerde?
  • Er eksplicitte overvejelser om kvalitet nødvendige i kvalitative forskningsartikler? Eller kan kvalitet være et mere implicit biprodukt (’show, don’t tell’)?
  • Er kvalitativ forskning først god, når den forsøger at ændre gængse praksisser, eller er der værdi i ’blot’ at forstå den verden, vi lever i?

Keynote speaker: Professor Nanna Mik-Meyer, Copenhagen Business School (CBS)

Der opfordres til indsendelse af abstracts til oplæg eller posterpræsentationer, som begrunder deres pointer med afsæt i konkrete eksempler, erfaringer og betragtninger, så diskussionerne løftes op på et højt konkretionsniveau. Oplæggene vil vare cirka 20 min. plus efterfølgende 10 min. til spørgsmål/dialog, dvs. samlet set 30 min. Der vil efter konferencen være mulighed for at videreudvikle sit oplæg til en artikel, som så vil indgå i en proceedings-udgivelse i form af et temanummer af tidsskriftet Qualitative Studies.

Dato: Den 11.-12. september 2023

Abstracts på dansk og på max. 1200 tegn inkl. mellemrum sendes til klausn@psy.au.dk.

Deadline for indsendelse af abstracts: 1. JUNI 2023.

Deadline for tilmelding: 1. AUGUST 2023.

Tilmelding til konferencen: https://events.au.dk/kvalekonference2023