Systemer

mitHR

AUs HR-system hedder mitHR, og her kan du aflæse dine ansættelsesdata samt registrere fravær. Gå til: mitHR


RejsUd

RejsUd er Aarhus Universitets Rejse- og Udgiftsafregningssystem.
Læs mere om RejsUd på medarbejdere.au.dk

Brightspace

Brightspace er AU´s Learning Management System (LMS).

CWT portalen

Book rejser online på CWT-portalen. Du kan desuden checke in, se sin rejseplan og en række informationer omkring rejser.


PhD Planner

Systemet bruges af ph.d.-vejledere til bl.a. godkendelse af ph.d.-plan og halvårsevalueringer.

PURE

Ved hjælp af PURE kan medarbejdere ved AU udfylde deres personlige hjemmeside med CV, publikationer, arbejds- og forskningsområder mm.

pure.au.dk kan du læse mere om PURE's funktioner, se vejledning og logge ind på dine sider.

Selvbetjening

På selvbetjeningen kan du se dine oplysninger og registrere dit fravær.

Der er også almen adgang til online rejseafregning, udvidet adgang (WebAROS) for administrative medarbejdere.

Du finder Selvbetjeningen på mit.au.dk

 


STADS

STADS leverer et samlet billede af hver enkelt studerendes studieforløb og en ensartet registrering af uddannelser, undervisning og eksaminer på tværs af de 4 hovedområder på Aarhus Universitet. 

Syllabus

I undervisningsplanlægnings-systemet Syllabus planlægges og registreres al tids- og lokaleforbrug i forbindelse med undervisning og eksamen.

Syllabus giver også overblik over ledige lokaler og mulighed for at booke dem.

Timeplaner

Timeplaner for undervisere og studerende. Der også har mulighed for at se timeplaner for fag, hold, lokaler og eksaminer. 


Timeregnskab

Timeregnskab er instituttets interne normregistreringssystem, der bruges til at holde styr på VIP’ernes undervisning og administrative opgaver.

Typo3

Typo3 er det CMS-system, Aarhus Universitet anvender til universitetets hjemmesider. Via systemet kan man redigere i og oprette sider. Det kræver dog, at man er tildelt adgang til en eller flere sider. Man logger ind på typo3.au.dk med samme brugernavn og login som til selvbetjeningen.

URKUND

URKUND er et system, som automatisk kontrollerer plagiering i skriftlige opgaver.

 


WAYF-login

På Aarhus Universitet anvendes WAYF-login (Where are you from). Det er et login, som kan bruges til flere AU-systemer bl.a. AULA. Login fås via følgende link mit.au.dk

Webmail

Tjek din mail hjemmefra ved hjælp af webmail.

Digital eksamen - WISEflow

WISEflow systemet anvendes til digital eksamen