Systemer


Brightspace

Brightspace er AU´s Learning Management System (LMS).

CWT portalen

Book rejser online med AUs rejsebureau CWT. 

mitHR

AUs HR-system hedder mitHR, og her kan du aflæse dine ansættelsesdata samt registrere fravær.


PhD Planner

Systemet bruges af ph.d.-vejledere til bl.a. godkendelse af ph.d.-plan og halvårsevalueringer.

PURE

Ved hjælp af PURE kan medarbejdere ved AU udfylde deres personlige hjemmeside med CV, publikationer, arbejds- og forskningsområder mm.

RejsUd

RejsUd er Aarhus Universitets Rejse- og Udgiftsafregningssystem.
Læs mere om RejsUd på medarbejdere.au.dk


Selvbetjening

På selvbetjeningen kan du se dine oplysninger og registrere dit fravær.

Der er også almen adgang til online rejseafregning, udvidet adgang (WebAROS) for administrative medarbejdere.

Du finder Selvbetjeningen på mit.au.dk

STADS

STADS leverer et samlet billede af hver enkelt studerendes studieforløb og en ensartet registrering af uddannelser, undervisning og eksaminer på tværs af de 4 hovedområder på Aarhus Universitet. 

Timeplaner

Timeplaner for undervisere og studerende. Der også har mulighed for at se timeplaner for fag, hold, lokaler og eksaminer. 


Timeregnskab

Timeregnskab er instituttets interne normregistreringssystem, der bruges til at holde styr på VIP’ernes undervisning og administrative opgaver.

Typo3

Typo3 er det CMS-system, Aarhus Universitet anvender til universitetets hjemmesider. Via systemet kan man redigere i og oprette sider. Det kræver dog, at man er tildelt adgang til en eller flere sider. Man logger ind på typo3.au.dk med samme brugernavn og login som til selvbetjeningen.

Ouriginal

Ouriginal er et system, som automatisk kontrollerer plagiering i skriftlige opgaver.


WISEflow

WISEflow systemet anvendes til digital eksamen.

Workzone

Workzone er AU's journaliseringssystem.