Skemaer og skabeloner

Annoncering af ph.d.-kurser/Form for announcing PhD courses

Hvis du ønsker at få dine ph.d.-kurser annonceret på nettet, bedes du udfylde og sende nedenstående skema til Anette Christensen (anette@psy.au.dk)

In order to have your PhD courses announced online, please complete and email the below form to Anette Christensen (anette@psy.au.dk)

Tilladelse til offentliggørelse af det gode speciale

Dette dokument giver tilladelse til, at særlig gode specialer ved Psykologisk Institut (dvs. specialer der har opnået højest mulig karakter) offentliggøres i en periode på op til 10 år på Psykologisk Instituts hjemmeside. Dokumentet skal udfyldes i forbindelse med bedømmelse af specialet og underskrives af vejleder og studerende. Tilladelsen kan til hver en tid tilbagekaldes, hvis den studerende ønsker dette

Åbnes med Internet Explorer (skriv direkte i dokumentet - udskriv - underskrifter/dato)
Tilladelse til offentliggørelse af det gode speciale
(vejleder skal sende dokumentet til Anette Christensen (anette@psy.au.dk) senest 14 dage efter bedømmelsen)

BEMÆRK: Offentliggørelse af specialet tager minimum 1-2 måneder fra anmodningen er modtaget.
Se i øvrigt hjemmesiden "De bedste specialer"