Sprogrevision, oversættelse m.m.

Vidste du, at alle instituttets fastansatte og ph.d.-studerende kan få hjælp til især sprogrevision og oversættelse?
Det kræver blot, at du i god tid kontakter forskningssekretærerne med henblik på nærmere aftale.

Se også:  psy.medarbejdere.au.dk/instituttet/sekretariat/
Du finder os på administrationsgangen i bygning 1350 :-)

Telefonnr. Navn, Jobtitel, E-mail, Enhed (Bygning, rum)