nyhed

Peter Krøjgaard bliver Ridder af Dannebrog

Den 25. august 2022 blev professor Peter Krøjgaard tildelt Ridderkorset for sit lange og grundige arbejde på det udviklingspsykologiske område på Psykologisk Institut.

Professor Peter Krøjgaard Foto: AU Foto

Peter Krøjgaard har siden 2009 været ansat som professor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. har bidraget til at etablere en eksperimentelt funderet udviklingspsykologisk forskning i Danmark. Mens eksperimentel metodik længe har placeret sig centralt i moderne international udviklingspsykologi, så fandtes der indtil for ca. 25 år siden ingen eksperimentelt funderet udviklingspsykologisk forskning blandt de psykologiske institutter i Danmark. Peter Krøjgaard var primus motor i etableringen af et BabyLab på Psykologisk Institut i Aarhus, og dermed i Danmark, hvor små børns psykologiske kompetencer kunne undersøges systematisk med eksperimentelle metoder såsom f.eks. Violation-of-Expectation og anvendelse af eye tracking. Hovedområderne har været undersøgelser af små børns opfattelse af den fysiske verden og i de seneste år især førskolebørns episodiske hukommelse.

Eksperimentel forskning er en holdsport

”Jeg blev både overrasket, glad og beæret over at modtage Ridderkorset,” fortæller Peter Krøjgaard og vil i den forbindelse gerne benytte lejligheden til at takke sine kolleger:

”Eksperimentel forskning er en ’holdsport’, så uden mine dygtige kolleger, Osman Kingo, Trine Sonne og Dorthe Berntsen, samt en række meget talentfulde ph.d.-studerende, ville det aldrig være blevet til det samme. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til de kvikke hoveder, der gennem årene har bidraget til at gøre dette muligt. Udover forskere, samt et institut, der velvilligt har stillet lab-faciliteter til rådighed, gælder det også de mange forældre, der uden anden betaling end en bamse har ladet deres børn deltage i vore eksperimenter!”

Ikke overraskende underviser Peter Krøjgaard først og fremmest i grundfaget Udviklingspsykologi, som udover en række forelæsninger også indebærer obligatoriske besøg i BabyLab, så alle studerende får mulighed for ved selvsyn at få en fornemmelse af de udfordringer, der knytter sig til at lave eksperimenter med børn, hvoriblandt de yngste endnu ikke har noget sprog.

Peter Krøjgaard har udover de forsknings- og undervisningsmæssige forpligtelser gennem en årrække fungeret som ph.d.-programformand for psykologi og er i skrivende stund Viceinstitutleder.

Oops, an error occurred! Code: 202405222221125f35855a