Professor Dion Sommer bliver Ridder af Dannebrog

Professor Dion Sommer, Psykologisk Institut, er netop udnævnt til Ridder af Dannebrog. Ridderkorset modtager han for sin særlige indsats inden for videnskaben.

24.09.2014 | Tine Bagger Christiansen

Professor Dion Bertil Sommer er udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Overraskelsen var stor
I juni måned 2014 modtog Dion Sommer et brev fra departementschefen for Forskningsministeriet, som spurgte, om han ville acceptere at blive indstillet til Ridderkorset.

”Jeg blev meget overrasket, da jeg fik beskeden – hvorfor lige mig? Der er da mange andre, som så også skulle have den… og jeg fik hurtigt tanken om at, nej, hvorfor skulle jeg tage imod det? Jeg er jo ikke særlig kongetro. Men da jeg så fandt ud af, at indstillingen kom fra universitetet, som sørger for at formidle det videre, ja, hvorfor så ikke opfatte det som et klap på skulderen fra mit universitet? Og når jeg så det i det lys, blev jeg glad for det”, fortæller Dion Sommer.

Efter brevet kom, går der et par måneder, hvorefter departementschefen indstiller til kabinetssekretæren, der indstiller til ’ordensherren’ (dronningen), som står for at indstille til Ridderkorset.

Dion Sommer kunne derefter gå på det lokale posthus i supermarkedet i Skødstrup. Hans kone fortalte ham, at der lå et brev, og at han skulle ned og skrive under. ”Jeg har da ikke købt noget nogen steder”, var hans første tanke. Men da han kom derned, kunne han se, at det var fra Amalienborg, Ordenskapitlet, og så vidste han, hvad det var. Brevet tog han med hjem, åbnede det sammen med sin kone og fejrede det med blandt andet champagne og østers med familien.

Dion Sommer, der brygger øl i fritiden, går nu i tanker om at lave en Korsridderøl. Dion Sommer skal til dronningen mandag den 10. november i år for at takke for udnævnelsen.

Fakta

  • Dion har arbejdet tværvidenskabeligt både nationalt og internationalt igennem mange år. Han har arbejdet med familie, børn og udviklingspsykologi bredt og har været ansat på Aarhus Universitet siden 80´erne og været med i mange projekter, skrevet mange bøger og artikler. Derudover er han kendt for at ytre sig kritisk om topstyringen på universitetet. Derudover formidler han sin forskning om familie og børn i senmoderniteten. For tiden især om de negative læringskonsekvenser på længere sigt af den stigende ”jo tidligere desto bedre” skolegørelse af pædagogikken i daginstitutionerne.
  • Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian 5. i 1671 og senere forandret og udvidet.
  • Dannebrogordenen uddeles af regenten uden en ministers underskrift. Alle ordenstegn skal leveres tilbage, når bæreren dør.
  • Af Dannebrogordenens statutter fra 1693 fremgår det, at ordenen er en udmærkelse til dem, "som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig".
  • Siden 1951 kan både mænd og kvinder dekoreres med Dannebrogordenen. Ved samme lejlighed blev ridderklassen opdelt i to grader.
  • Man skal indstilles til Dannebrogsordenen for at kunne modtage den.
  • Det er en forudsætning for at få ordenen, at man har en ren straffeattest.
  • Man kan vælge at takke nej til Dannebrogsordenen.
  • Alle, der modtager ordenen, bliver opfordret til at skrive en selvbiografi, som bliver gemt i kongehusets arkiver.  

Læs mere
Du kan læse meget mere om Dion Sommer på hans pure-profil.

Professor Dion Sommer
Aarhus Universitet,
School of Business and Social Sciences
Mail: sommer@psy.au.dk
Telefon: 87 16 58 03

Navne