Lokalt samarbejdsudvalg - LSU

Det lokale samarbejdsudvalg (LSU) er et kollektivt organ, der er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra instituttet. Samarbejdsaftalen fastlægger rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi mv.

For yderligere information:

Medlemmer - Psykologisk Institut

Ledelsesrepræsentanter
Jan Tønnesvang, institutleder og formand for LSU
Mimi Mehlsen, studieleder
Carsten Dalsager, institutsekretariatsleder
Torsten Kolind, centerleder

Medarbejderrepræsentanter
Anne Scharling Rasmussen, næstformand for LSU
Anette Christensen, TAP 
Annette Bang Rasmussen, TAP 
Klaus Nielsen, VIP
Kristine Rømer Thomsen, VIP
Ole Steen Kristensen, VIP
Ali Amidi, GAP (VIP)
Lise Isabella Meistrup, ph.d.
Martin Vestergaard Kristiansen, ph.d. suppleant


Sekretariat
Marie Mikkelsen Sebastin (Aarhus BSS HR & Ph.d.)