Lokalt samarbejdsudvalg - LSU

Det lokale samarbejdsudvalg (LSU) er et kollektivt organ, der er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra instituttet. Samarbejdsaftalen fastlægger rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi mv.

For yderligere information:

Medlemmer - Psykologisk Institut

Ledelsesrepræsentanter
Jan Tønnesvang, institutleder og formand for LSU
Mimi Mehlsen, studieleder
Carsten Dalsager, institutsekretariatsleder
Bagga Bjerge, centerleder

Medarbejderrepræsentanter
Jacob Klitmøller, næstformand for LSU
Preben Bertelsen, VIP
Klaus Nielsen, VIP
Karina Berthu Ellegaard Skov, AC-medarbejder
Cecilie Dorthea Rask Buskbjerg, GAP (VIP)
Annette Bang Rasmussen, TAP 
Anette Christensen, TAP 
Jonathan Munch Bach, ph.d.
Jan Ole Størup, ph.d. suppleant

Sekretariat
Louise Holk (Aarhus BSS HR & Ph.d.)

Mødemateriale

Næste møde: 28. februar, kl. 10.30-12.00

Dagsordener og bilag 

Referater