Lokalt samarbejdsudvalg - LSU

Det lokale samarbejdsudvalg (LSU) er et kollektivt organ, der er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra instituttet. Samarbejdsaftalen fastlægger rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi mv.

For yderligere information:

Medlemmer - Psykologisk Institut

Ledelsesrepræsentanter
Jan Tønnesvang, institutleder og formand for LSU
Jacob Klitmøller, studieleder
Carsten Dalsager, institutsekretariatsleder
Torsten Kolind, centerleder

Medarbejderrepræsentanter
Mimi Mehlsen, næstformand for LSU
Anette Christensen, TAP 
Mai-Britt Johansson, TAP 
Klaus Nielsen, VIP
Kristine Rømer Thomsen, VIP
Ali Amidi, GAP (VIP)
Eva Rames Nissen, ph.d. 

Sekretariat
Marie Mikkelsen Sebastin (Aarhus BSS HR & Ph.d.)