Sekretariat

Institutsekretariatsleder

Carsten Dalsager

Arbejdsområde:

 • daglig ledelse
 • budgetter
 • regnskab
 • LSU-medlem
 • medlem af Institutforum
 • arbejdsmiljørepræsentant

Institutsekretær

Gitte Arildsen Jørgensen

Arbejdsområde:

 • RejsUd (support)
 • fakturering/betaling
 • inventar (indkøb)
 • lokaler/mødelokaler
 • ansættelser/timeløn
 • medarbejderstamkort
 • ferie-/sygdomsregistrering
 • ph.d.-sekretær
 • medlem af Institutforum

Forskningssekretær

Anette Christensen

Arbejdsområde:

 • sproglig revision
 • oversættelse
 • interne ph.d.-kurser - Brightspace
 • ph.d.-bedømmere (rejse/hotel)
 • konferencer
 • PowerPoint
 • sekretær for Institutforum
 • sekretær for Strategisk Forum
 • LSU-medlem
 • hjemmeside (rettelser)
 • "De bedste specialer"
 • indkøb af testmateriale - T&U
 • faglig bedømmer (norske ansøgere til kandidatuddannelsen

Sekretær - studieadministration

Britta Agerskov

Arbejdsområde:

 • ansættelser/medarbejderstamkort
 • løn (eksterne lektorer, censorer, instruktorer m.fl.)
 • eksamensadministration
 • censorudpegning
 • specialeadministration
 • udlån af iPad m.m.
 • kopipapir (bestilling)
 • makuleringsspande
 • IT-lokalet
 • internt nyhedsbrev

Sekretær - CEBU

Sekretær - studieadministration

Mette Skovgaard Jespersen

Arbejdsområde:

 • undervisningsudbud til Kursuskataloget (indkald)
 • skemalægning
 • pensum (indkald)
 • eksamensplan
 • Brightspace
 • eksamen (Wiseflow)
 • Master i Narkotika og alkoholindsatser
 • instituttets mailinglister
 • specialemodtagelse (papirversion)
 • kontorartikler