For eksterne lektorer

Hvem? - Hvad? - Hvor?


Nedenstående er en liste over hyppigt stillede spørgsmål fra eksterne lektorer på Psykologisk Institut. Listen vil blive opdateret løbende.
 

 • Ekstern-lektor kontor
  Ekstern-lektor kontoret deles af de eksterne lektorer på Psykologisk Institut. Kontoret findes i bygning 1351 lokale 420. Adgang til kontoret kan fås ved henvendelse til Britta Drachmann Agerskov, tlf. 871 65795 eller mail: bdagerskov@psy.au.dk
   
 • Dueslag på Psykologisk Institut
  Dueslagene findes i bygning 1350 lokale 123. Alle fastansatte (vip, tap, ph.d.) har eget dueslag. Emeritus deler et dueslag, hvilket også gælder for de eksterne lektorer. Adgang til lokalet udenfor åbningstiden 9.00 – 14.00 sker ved brug af nøglekort
   
 • Kontorartikler mv.
  Kontorartikler (kuglepenne, blokke, mapper, tavlekridt mv.) findes i bygning 1350 lokale 123. Adgang til lokalet udenfor åbningstiden 9.00 – 14.00 sker ved brug af nøglekort
   
 • Kopiering
  Eksterne lektorer kan benytte print og kopi i printerrum 321 i bygning 1350. Eksterne lektorer er også velkomne til at benyttet instituttets kopist. Materiale lægges i lokale 231 bygning 1350. Materiale indleveret inden kl. 12.00 kan forventes færdigt 2. hverdag efter kl. 16.00

 • AU Library - udlån og adgang
  Udlån fra AU Library sker ved anvendelse af lånerkort til AU Library/Det Kgl. Bibliotek. Bibliotekets åbningstider kan ses her: https://library.au.dk/om-au-library/aabningstider/ 
   
 • Parkering i Universitetsparken
  Der kan parkeres rundt omkring i universitetsparken – men overhold færdselsreglerne – der går parkeringsvagter rundt
   
 • Systemadgang – WAYF-login
  På Aarhus Universitet anvendes WAYF-login (Where are you from). Det er et login, som kan bruges til flere AU-systemer. Login fås via følgende link https://mit.au.dk
   
 • Booking af undervisningslokale og ændring af dette
  Booking af lokaler foregår via Mette Skovgaard Jespersen, mail: mette@psy.au.dk 
   
 • Studierelaterede spørgsmål
  De studierelaterede arbejdsopgaver er delt mellem instituttets administration og den centrale studieadministration BSS Studieadministration. Det er BSS Studieadministration, som har den direkte kontakt til de studerende. Administrationen på instituttet har kontakten til censorformanden, underviserne og de eksterne lektorer
   
 • Pædagogisk Grundkursus for eksterne lektorer
  Det er obligatorisk for alle eksterne lektorer at deltage i Pædagogisk Grundkursus for eksterne lektorer. I den forbindelse er din leder Studieleder Mimi Mehlsen. For yderligere information om grundkurset se https://ced.au.dk/kurser/intel/
   
 • Spørgsmål vedrørende løn
  Spørgsmål vedrørende løn rettes til Lønkontoret. Se mere og find bl.a. en oversigt over lønbehandlere på https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/
  Spørgsmål vedrørende afregning af løntimer rettes til Britta Drachmann Agerskov på tlf. 871 65795 eller mail bdagerskov@psy.au.dk