For eksterne lektorer

Hvem? - Hvad? - Hvor?

Nedenstående er en liste over hyppigt stillede spørgsmål i disse forandringstider på Psykologisk Institut. Listen vil blive opdateret løbende.

 • Ekstern lektor kontor
  Ekstern lektor kontor deles af de eksterne lektorer på Psykologisk Institut. Kontoret findes i bygning 1351 lokale 420. Adgang til kontoret kan fås ved henvendelse til Britta Drachmann Agerskov, tlf. 871 65795 eller mail: bdagerskov@psy.au.dk .

 • Dueslag på Psykologisk Institut
  Dueslagene findes i bygning 1340 lokale 134. Alle fastansatte (vip, tap, ph.d.) har eget dueslag. Emeritus deler et dueslag, hvilket også gælder for de eksterne lektorer. Fapia og biblioteket har også dueslag. Adgang til lokalet udenfor åbningstiden 9.00 – 14.00 sker ved brug af nøglekort.

 • Kontorartikler mv.
  Kontorartikler (kuglepenne, blokke, mappe, tavlekridt mv.) findes i bygning 1340 lokale 134. Adgang til lokalet udenfor åbningstiden 9.00 – 14.00 sker ved brug af nøglekort.

 • Kopiering
  Eksterne lektorer kan benytte print og kopi i printerrum 321 i bygning 1350. Eksterne lektorer er også velkomne til at benyttet instituttets kopist. Materiale lægges i lokale 231 bygning 1350. Materiale indleveret inden kl. 12.00 kan forventes færdigt 2. hverdag hefter efter kl. 16.00.

 • Mailinglister på Psykologisk Institut
  Der opereres med flere mailinglister på Psykologisk Institut. De er følgende:
  Som ekstern lektor vil du automatisk komme på mailinglisten over de eksterne lektorer.

 • AU Library - udlån og adgang
  Udlån fra AU Library sker ved anvendelse af lånerkort til AU Library/Statsbiblioteket. Bibliotekets åbningstider kan ses her: https://library.au.dk/om-au-library/aabningstider/ 
  Ønskes adgang til biblioteket udenfor bibliotekets åbningstid kontakt da bibliotekar Rita Jensen på rj@sam.au.dk.

 

 • Parkering i Universitetsparken
  Der kan parkeres rundt omkring i universitetsparken – men overhold færdselsreglerne – der går parkeringsvagter rundt.

 

 • Systemadgang – WAYF-login
  På Aarhus Universitet anvendes WAYF-login (Where are you from). Det er et login, som kan bruges til flere AU-systemer bl.a. Blackboard. Login fås via følgende link https://mit.au.dk

 

 

 • Booking af undervisningslokale og ændring af dette
  Booking af lokaler foregår via Mette Skovgaard Jespersen, mail: mette@psy.au.dk 

 • Studierelaterede spørgsmål
  De studierelaterede arbejdsopgaver er delt mellem instituttets administration og den centrale studieadministration BSS Studieadministration.
  Det er BSS Studieadministration, som har den direkte kontakt til de studerende.
 • Administrationen på instituttet har kontakten til censorformanden, underviserne og de eksterne lektorer.

 • Pædagogisk kompetenceudvikling for eksterne lektorer
  Eksterne lektorer kan deltage i kurser og workshops udbudt af Center for Undervisning og Læring. Det er frivilligt for eksisterende eksterne lektorer, men obligatorisk for kommende eksterne lektorer at deltage i kurset Introduction to Teaching and Learning: http://upnet.au.dk/introduction-to-teaching-and-learning/. I den forbindelse er din leder studieleder Jacob Klitmøller. Eksterne lektorer er også altid velkomne til at rette henvendelse til Center for Undervisning og Læring, hvis de ønsker sparring eller rådgivning ift. deres undervisning. 

 • Spørgsmål til løn/lønseddel
  Spørgsmål til løn/lønseddel rettes til Lønkontoret. Se mere og find bl.a. en oversigt over lønbehandlere på
  http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/

 • Spørgsmål til afregning af løntimer for eksterne lektorer
  Spørgsmål til afregning af løntimer rettes til Britta Drachmann Agerskov på tlf. 871 65795 eller mail bdagerskov@psy.au.dk