International komité

International komite håndterer kontakten til internationale studerende og ikke-danske undervisere.

Arbejdsopgaver
Udrejsende AU studerende:
• Reklamere for semester i udlandet
• Støtte studerende, der er interesserede i udvekslingsmuligheder før og under deres ophold i udlandet
• Opmuntre vores studerende til at tage "internationale" seminarer (= seminarer på engelsk)

Kontakt: Kristoffer Edal Mikkelsen, krmi@au.dk

Mere information om udveksling
Indrejsende udvekslingstuderende:
• Velkomst og introduktion til, hvad det vil sige, at være studerende på instituttet.

Kontakt: Jette Raalskov, jetter@au.dk

Mere information om udveksling på Aarhus Universitet
Institut og medarbejdere:
• Fremme personalemobilitet (f.eks. ERASMUS-programmet)
• Støtte til undervisning af udvekslingsstuderende samt på internationale seminarer
• Støtte integration af indrejsende, internationalt personale 
• Agitere for integration af udvekslingsstuderende og lokale danske studerende

Kontakt: Jette Raalskov, jetter@au.dk